سونجونگ گوریو (۲۸دسامبر ۱۰۴۷ - ۵ دسامبر ۱۰۸۳ ) (حکومت ۱۰۸۳) دوازدهمین حاکم گوریو بود. او بزرگترین پسر مونجونگ و برادر بزرگتر سئونجونگ بود. او در سال ۱۰۵۴ به عنوان ولیعهد انتخاب شد. با این حال، او کمتر از یک سال حکومت در سال ۱۰۸۳ درگذشت.

سونجونگ گوریو
هانگول
순종
هانجا
順宗
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهSunjong
مک‌کیون–ریشاورSunjong
نام تولد
هانگول
왕훈
هانجا
王勳
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهWang Hun
مک‌کیون–ریشاورWang Hun
نام محترم
هانگول
의공
هانجا
義恭
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهUigong
مک‌کیون–ریشاورŬigong
پادشاهان کره
گوریو

۱- ته‌جو ۹۱۸ - ۹۴۳
۲- هیه جونگ ۹۴۳ - ۹۴۵
۳- جئونگ جونگ اول ۹۴۵ - ۹۴۹
۴- گوانگ جونگ ۹۴۹ - ۹۷۵
۵- گیونگ جونگ ۹۷۵ - ۹۸۱
۶- سئونگ جونگ ۹۸۱ - ۹۹۷
۷- موک جونگ ۹۹۷ - ۱۰۰۹
۸- هیون جونگ ۱۰۰۹ - ۱۰۳۱
۹- دوک جونگ ۱۰۳۱ - ۱۰۳۴
۱۰- جئونگ جونگ دوم ۱۰۳۴ - ۱۰۴۶
۱۱- مون جونگ ۱۰۴۶ - ۱۰۸۳
۱۲- سونجونگ ۱۰۸۳
۱۳- سئونجونگ ۱۰۸۳ - ۱۰۹۴
۱۴- هونجونگ ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵
۱۵- سوکجونگ ۱۰۹۵ - ۱۱۰۵
۱۶- یه جونگ ۱۱۰۵ - ۱۱۲۲
۱۷- اینجونگ ۱۱۲۲ - ۱۱۴۶
۱۸- ایجونگ ۱۱۴۶ - ۱۱۷۰
۱۹- میونگ جونگ ۱۱۷۰ - ۱۱۹۷
۲۰- سینجونگ ۱۱۹۷ - ۱۲۰۴
۲۱- هویجونگ ۱۲۰۴ - ۱۲۱۱
۲۲- گانگ جونگ ۱۲۱۱ - ۱۲۱۳
۲۳- گوجونگ ۱۲۱۳ - ۱۲۵۹
۲۴- ون جونگ ۱۲۵۹ - ۱۲۷۴
۲۵- چونگ نیول ۱۲۷۴ - ۱۳۰۸
۲۶- چونگ سون ۱۳۰۸ - ۱۳۱۳
۲۷- چونگ سوک ۱۳۱۳ - ۱۳۳۰
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۰ - ۱۳۳۲
۲۷- چونگ سوک ۱۳۳۲ - ۱۳۳۹
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۹ - ۱۳۴۴
۲۹- چونگ موک ۱۳۴۴ - ۱۳۴۸
۳۰- چونگ جونگ ۱۳۴۸ - ۱۳۵۱
۳۱- گُنگ‌مین ۱۳۵۱ - ۱۳۷۴
۳۲- یو ۱۳۷۴ - ۱۳۸۸
۳۳- چانگ ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
۳۴- گونگ یانگ ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲

خانواده

ویرایش
 • پدر: مونجونگ گوریو (۲۹ دسامبر ۱۰۱۹ – ۲ سپتامبر ۱۰۸۳) (고려 문종)
  • پدر بزرگ:هیئون جونگ گوریو(۱ اوت ۹۹۲ – ۱۷ ژوئن ۱۰۳۱) (고려 현종)
  • مادر بزرگ: Queen Wonhye of the Ansan Kim clan (? – ۳۰ ژوئن ۱۰۲۲) (원혜태후 김씨)
 • مادر: Queen Inye of the Incheon Lee clan (۱۰۳۱ – ۱۰۹۲) (인예왕후 이씨)
  • پدر بزرگ: Lee Ja-Yeon (۱۰۰۳ – ۱۰۶۱) (이자연)
  • مادر بزرگ: Lady Kim of the Gyeongju Kim clan (경주 김씨)

همسران:

 1. Queen Jeongui of the Kaesong Wang clan (정의왕후 왕씨)
 2. Queen Seonhui of the Gyeongju Kim clan (? – ۲۲ فوریه ۱۱۲۶) (선희왕후 김씨)
 3. Princess Janggyeong of the Incheon Lee clan (장경궁주 이씨)

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
 • (به کره‌ای). Doosan Encyclopedia http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000774842. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help) (به کره‌ای). Doosan Encyclopedia http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000774842. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
سونجونگ گوریو
خاندان وانگ
متولد: ۲۸ دسامبر ۱۰۴۷   مرگ: ۵ دسامبر ۱۰۸۳
دوران سلطنت
بعد ازمونجونگ
پادشاه گوریو۱۰۸۳
قبل ازسئونجونگ