چونگ نیول (کره‌ای: 고려 충렬왕؛ ۳ آوریل ۱۲۳۶ – ۳۰ ژوئیهٔ ۱۳۰۸) از سال ۱۲۷۴ تا سال ۱۳۰۸ میلادی بیست و پنجمین پادشاه در پادشاهی گوریو (در کشور کره) امروزی بود. وی پسر ون جونگ بود و زمامدارای این کشور را در هنگام حمله مغول به ژاپن در دست داشت.

چونگ نیول
هانگول
충렬왕
هانجا
忠烈王
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهChungnyeol-wang
مک‌کیون–ریشاورCh'ungnyǒl-wang
پادشاهان کره
گوریو

۱- ته‌جو ۹۱۸ - ۹۴۳
۲- هیه جونگ ۹۴۳ - ۹۴۵
۳- جئونگ جونگ اول ۹۴۵ - ۹۴۹
۴- گوانگ جونگ ۹۴۹ - ۹۷۵
۵- گیونگ جونگ ۹۷۵ - ۹۸۱
۶- سئونگ جونگ ۹۸۱ - ۹۹۷
۷- موک جونگ ۹۹۷ - ۱۰۰۹
۸- هیون جونگ ۱۰۰۹ - ۱۰۳۱
۹- دوک جونگ ۱۰۳۱ - ۱۰۳۴
۱۰- جئونگ جونگ دوم ۱۰۳۴ - ۱۰۴۶
۱۱- مون جونگ ۱۰۴۶ - ۱۰۸۳
۱۲- سونجونگ ۱۰۸۳
۱۳- سئونجونگ ۱۰۸۳ - ۱۰۹۴
۱۴- هونجونگ ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵
۱۵- سوکجونگ ۱۰۹۵ - ۱۱۰۵
۱۶- یه جونگ ۱۱۰۵ - ۱۱۲۲
۱۷- اینجونگ ۱۱۲۲ - ۱۱۴۶
۱۸- ایجونگ ۱۱۴۶ - ۱۱۷۰
۱۹- میونگ جونگ ۱۱۷۰ - ۱۱۹۷
۲۰- سینجونگ ۱۱۹۷ - ۱۲۰۴
۲۱- هویجونگ ۱۲۰۴ - ۱۲۱۱
۲۲- گانگ جونگ ۱۲۱۱ - ۱۲۱۳
۲۳- گوجونگ ۱۲۱۳ - ۱۲۵۹
۲۴- ون جونگ ۱۲۵۹ - ۱۲۷۴
۲۵- چونگ نیول ۱۲۷۴ - ۱۳۰۸
۲۶- چونگ سون ۱۳۰۸ - ۱۳۱۳
۲۷- چونگ سوک ۱۳۱۳ - ۱۳۳۰
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۰ - ۱۳۳۲
۲۷- چونگ سوک ۱۳۳۲ - ۱۳۳۹
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۹ - ۱۳۴۴
۲۹- چونگ موک ۱۳۴۴ - ۱۳۴۸
۳۰- چونگ جونگ ۱۳۴۸ - ۱۳۵۱
۳۱- گُنگ‌مین ۱۳۵۱ - ۱۳۷۴
۳۲- یو ۱۳۷۴ - ۱۳۸۸
۳۳- چانگ ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
۳۴- گونگ یانگ ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲

چونگ نیول اولین حاکم گوریو بود که با عنوان wang (ونگ) به معنای «پادشاه» از وی یاد می‌شود. حاکمان قبلی نام‌های معابد را با پسوند jo جو (祖) یا jong جونگ (宗) داشتند که به معنی «جد ارجمند» و عنوانی است که معمولاً به امپراتورها اختصاص داشت. پس از آنکه گوریو خراجگزار دودمان یوآن شد امپراتور یوان قوبلای خان این عمل را کاهش قدرت خود تلقی کرد و دستور داد که حاکمان گوریو از این پس نتوانند چنین نام‌هایی را داشته باشند.

چونگ نیول، به عنوان ولیعهد، پیشنهاد ازدواج با دختر قوبلای خان را داد. قوبلای خان موافقت کرد و از آن پس بیش از ۸۰ سال، پادشاهان گوریو با اعضای سلطنتی مغول ازدواج کردند. به وراث تاج و تخت نام‌های مغول داده شد و آنان تا رسیدن به بزرگسالی به خان بالق فرستاده شده و در آنجا بزرگ شدند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش