تائجو

(تغییرمسیر از پادشاه تائجو)

تائجو (۱۴۶-۵۳ میلادی)، ششمین امپراتور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراتوری کره، بود. در بعضی از مواقع از او با نام پادشاه تائجو بزرگ نام برده شده است. او پس از قتل پادشاه موبون به سلطنت رسید. در دوران حکومت پادشاه تائجو، بر قلمرو گوگوریو افزوده شد و او یک حکومت مرکزی در امپراتوری ایجاد کرد. دوران حکومت ۹۳ ساله او به نظر می‌رسد، دومین حکومت طولانی (از نظر مدت فرمانروایی) در میان پادشاهان جهان است.

تائجو
پادشاه گوگوریو
سلطنت۵۳-۱۴۶ میلادی
پیشینموبون
جانشینچادائه
زاده۴۶ میلادی
گونگناسئونگ
درگذشته۱۶۵ میلادی
گونگناسئونگ
فرزند(ان)گو ماک-گئون
گو ماک-دئوک
دودمانگوگوریو
پدرگو جائه سا
مادرهائه سوسو یئون

سابقهویرایش

تائجو، نوه دومین فرمانروای گوگوریو، پادشاه یوری، بود. او پسر گو جائه سا فرزند هفتم و آخرین فرزند امپراتور یوری. تائجو رئیس خاندان “Go” از دودمان سلطنتی گوگوریو ، یکی از ۵ خانواده قدرتمند در دربار سلطنتی، و مادر او اهل بویو بود.

گرچه، موبان منفور، پسرش (Ik) را بعنوان ولیعهد معرفی کرده بود، بعد از مرگ او در سال ۵۳ میلادی، دربار گوگوریو گو جائه سا را بعنوان پادشاه بعدی کاندید کردند. گفته شده به خاطر سن بالا، گو جائه سا پیشنهاد آنها را رد کرد، و پسر هفت ساله او "تائجو"، پادشاه شد. ملکه بیوه به عنوان نایب السلطنه شاه جوان فعالیت نمود.

توسعه و تمرکزویرایش

پادشاه تائجو درطی اولین سال حکومتش، امپراتوری را با تبدیل کردن ۵ قبیله به ۵ ایالت که توسط یک حکمران، که از میان یکی از قبایل انتخاب می‌شد و تحت نظارت مستقیم پادشاه بود و بر آنها حکومت می‌کرد، متمرکز کرد. بدین وسیله او اساس کنترل و نظارت خانواده سلطنتی بر کلیه امور نظامی، اقتصادی و سیاسی را بنا نهاد.

پادشاه تائجو در سال ۵۶ میلادی ایالتهای شرقی اوکجی، ۶۸ میلادی "گالسا بویو" و ۷۲ میلادی "Jona" و ۷۴ میلادی “Juna” را تصرف کرد. او جهت انجام امور حکومتی در مرکز، افرادی را از تمام کشور جذب نمود و برای قدرتمند کردن نظارت خانواده سلطنتی در سرتاسر کشور مسافرت کرد.

او چندین بار با سلسله هان چین جنگید و تجارت بین لی لانگ و هان را قطع نمود. در سال ۵۵ میلادی، او دستور ساخت یک قلعه نظامی را در ناحیه "لیادونگ" را صادر کرد. پادشاه تائجو در سالهای ۱۰۵، ۱۱۱ و ۱۱۸ میلادی به مناطق مرزی چین حمله کرد. در سال ۱۲۲ میلادی، او با اتحادیه ماهان، در مرکز کره، و قبیله همسایه، یمایک، جهت حمله به "لیادونگ" پیمان بست. پادشاه تائجو با مهارت کشور گوگوریو را توسعه داد، او در سال ۱۴۶ میلادی اقدام به یک حمله بزرگ دیگر کرد.

مرگویرایش

در ۹۴امین سال حکومت پادشاه تائجو، برادر جوانتر تائجو،"Suseong"، به سلطنت رسید و پادشاه چادائه گردید. گرچه مطالب بیشتری در سامگوک ساگی یافت نشده،اما بر اساس سامگوک یوسا،طولی نکشید که توسط چادائه، ۲ پسر تائجو کشته شدند.

بر طبق سامگوک ساگی، تائجو در سن ۱۱۹ سالگی فوت کرد. بعد از ۹۳ سال فرمانروایی، از او به عنوان پادشاهی که طولانی‌ترین طول عمر و حکومت را در تاریخ کره کرده، یاد می‌شود.اما بر اساس سامگوک یوسا،فرمانروای بعدی، پادشاه سیندائه، برادر جوانتر و ناتنی تائجو و چادائه، در سال ۱۶۵ میلادی ۲ برادرش را به قتل رساند.

پانویسویرایش