پیروز یکم کوشانشاه

سکه پیروز یکم کوشانی

پیروز یکم کوشانشاه از ۲۴۶ تا ۲۸۵ بر کوشانشهر فرمان راند. از او به عنوان یک شاه «پر انرژی» یاد شده‌است. پیروز در بلخ، هرات و گنداره سکه ضرب کرد. او پسر اردشیر دوم کوشانی بود و پس از او هرمز یکم کوشانشاه به تخت نشست.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. "Peroz I Kushanshah". Wikipedia. 2019-02-17.