ژیانگشانین

سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
ردیف سوم گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

ژیانگشانین (انگلیسی: Jiangshanian‎) اشکوب میانی از ردیف فورونجین است که در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب پایبین و پیش از اشکوب ۱۰ کامبرین جای می‌گیرد. مرز زیرین این اشکوب با نخستین پیدایش تریلوبیت در حدود ۴۹۴ میلیون سال پیش مشخص می‌شود. ژیانگشانین در حدود ۴۸۹٫۵ میلیون سال پیش پایان یافت.

نام این اشکوب از شهر ژیانگشان در استنان چجیانگ چین گرفته شده است.

منابعویرایش

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین