سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
میائولینگین گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
وولیوئن ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

گوژانگین (انگلیسی: Guzhangian) بالاترین اشکوب از ردیف ۳ کامبرین در دوره کامبرین است که پس از اشکوب درومین و پیش از اشکوب پایبین از ردیف فورونجین جای می‌گیرد. مرز زیرین این اشکوب در حدود ۵۰۰٫۵ و مرز بالایی آن در حدود ۴۹۷ میلیون سال پیش در نظر گرفته می‌شود.

نام گوژانگین از شهرستان گوژانگ در استان هونان جمهوری خلق چین گرفته شده‌است.

منابع ویرایش

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین