کتاب‌باز

(تغییرمسیر از کتاب‌بازی)

کتاب‌باز (انگلیسی: Bibliophilia) عشق به کتاب است و فردی که عاشق کتاب باشد را کتاب‌باز گویند. کتاب‌باز در معنای کلاسیکش، کسی است که به خواندن و مطالعه عشق می‌ورزد، کتاب‌ها را تحسین کرده و گردآوری می‌کند و اغلب، مجموعه‌ای بزرگ و تخصصی از کتاب را گردهم آورده. کتاب‌بازی لزوماً به معنای صرف گردآوری کتاب‌ها نیست. مثلاً می‌تواند شامل افرادی باشد که به دنبال چاپ‌ها و جلدهای غیرمعمولند یا کسانی که نسخه‌های امضاشده را جمع می‌کنند.

نقاشی کرم کتاب اثر کارل اشپیتسوگ، ۱۸۵۰

کتاب‌بازی نباید با جنون کتاب اشتباه شود. در جنون کتاب که نوعیاختلال وسواس فکری عملی است، علاقه‌مندی و گردآوری کتاب در حدی است که روابط فردی یا سلامتی را به خطر می‌اندازد و در آن، این واقعیت که شی‌ای فیزیکی، کتاب است، کافی است تا فرد به گردآوری یا عشق‌ورزی به آن بپردازد (موضوع، شکل و دیگر خصوصیات کتاب اهمیت ندارد). برخی اصطلاح جنون کتاب را مترادف کتاب‌باز می‌گیرند و در حقیقت، کتابخانه کنگره از اصطلاح کتاب‌باز استفاده نمی‌کند. بلکه خوانندگان و مراجعانش را گردآورندگان (کلکسیونرهای) کتاب یا مجنونان کتاب می‌خواند. کتابخانه عمومی نیویورک نیز چنین است.

منابعویرایش