۱۲۷۶ (خورشیدی)

سال ۱۲۷۶ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۷۶ هزار و دویست و هفتاد و ششمین سال هجری خورشیدی سالی کبیسه خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹
۱۲۷۶ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۹۷ – ۱٬۸۹۸
هجری قمری ۱٬۳۱۴ – ۱٬۳۱۵
گاه‌شماری گرگوری 1897
MDCCCXCVII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۵۰
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۰۶
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۵۳ – ۵۴
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۴۷
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۴۱
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۵۹
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۰۵ – ۷٬۴۰۶
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۰۸ – ۱٬۴۰۹
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۱۳ – ۱٬۶۱۴
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۸۹ – ۱٬۸۹۰
سال عبری ۵٬۶۵۷ ۵٬۶۵۸
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۵۲ – ۱٬۹۵۳
 - ساکا سموت ۱٬۸۱۹ – ۱٬۸۲۰
 - کالی یوگا ۴٬۹۹۸ – ۴٬۹۹۹
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۹۷
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۳۰
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۴۰

مناسبت‌ها

ویرایش

رویدادها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش