۱۲۷۸ (خورشیدی)

سال ۱۲۷۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۷۸ هزار و دویست هفتاد و هشتمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱
۱۲۷۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۹۹ – ۱٬۹۰۰
هجری قمری ۱٬۳۱۶ – ۱٬۳۱۷
گاه‌شماری گرگوری 1899
MDCCCXCIX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۵۲
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۰۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۵۵ – ۵۶
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۴۹
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۴۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۶۱
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۰۷ – ۷٬۴۰۸
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۱۰ – ۱٬۴۱۱
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۱۵ – ۱٬۶۱۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۹۱ – ۱٬۸۹۲
سال عبری ۵٬۶۵۹ ۵٬۶۶۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۵۴ – ۱٬۹۵۵
 - ساکا سموت ۱٬۸۲۱ – ۱٬۸۲۲
 - کالی یوگا ۵٬۰۰۰ – ۵٬۰۰۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۹۹
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۳۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۴۲

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

آذر ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش