۱۲۷۹ (خورشیدی)

سال ۱۲۷۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۷۹ هزار و دویست و هفتاد ونهمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲
۱۲۷۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۰۰ – ۱٬۹۰۱
هجری قمری ۱٬۳۱۷ – ۱٬۳۱۸
گاه‌شماری گرگوری 1900
MCM
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۵۳
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۰۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۵۶ – ۵۷
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۵۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۴۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۶۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۰۸ – ۷٬۴۰۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۱۱ – ۱٬۴۱۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۱۶ – ۱٬۶۱۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۹۲ – ۱٬۸۹۳
سال عبری ۵٬۶۶۰ ۵٬۶۶۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۵۵ – ۱٬۹۵۶
 - ساکا سموت ۱٬۸۲۲ – ۱٬۸۲۳
 - کالی یوگا ۵٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۰۰
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۳۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۴۳

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش