۱۳۵۸ (خورشیدی)

سال ۱۳۵۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰ 

سال: ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱
۱۳۵۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۷۹ – ۱٬۹۸۰
هجری قمری ۱٬۳۹۹ – ۱٬۴۰۰
گاه‌شماری گرگوری 1979
MCMLXXIX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۷۳۲
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۸۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۳۵ – ۱۳۶
گاه‌شماری بربری ۲٬۹۲۹
گاه‌شماری بودایی ۲٬۵۲۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۴۱
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۸۷ – ۷٬۴۸۸
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۹۰ – ۱٬۴۹۱
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۹۵ – ۱٬۶۹۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۷۱ – ۱٬۹۷۲
سال عبری ۵٬۷۳۹ ۵٬۷۴۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۳۴ – ۲٬۰۳۵
 - ساکا سموت ۱٬۹۰۱ – ۱٬۹۰۲
 - کالی یوگا ۵٬۰۸۰ – ۵٬۰۸۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۷۹
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۳۱۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۵۲۲

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش

تاریخ نامعلوم

بهار ویرایش

تابستان ویرایش

پاییز ویرایش

زمستان ویرایش

منابع ویرایش