۱۳۱۵ (خورشیدی)

سال ۱۳۱۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۱۵ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۲۸۰ ۱۲۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰
سال‌ها: ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸

زادروزهاویرایش

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش