۱۳۶۳ (خورشیدی)

سال ۱۳۶۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی
(تغییرمسیر از 1363)

سال ۱۳۶۳ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶
۱۳۶۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۸۴ – ۱٬۹۸۵
هجری قمری ۱٬۴۰۴ – ۱٬۴۰۵
گاه‌شماری گرگوری 1984
MCMLXXXIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۷۳۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۹۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۴۰ – ۱۴۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۹۳۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۵۲۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۴۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۹۲ – ۷٬۴۹۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۹۵ – ۱٬۴۹۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۷۰۰ – ۱٬۷۰۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۷۶ – ۱٬۹۷۷
سال عبری ۵٬۷۴۴ ۵٬۷۴۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۳۹ – ۲٬۰۴۰
 - ساکا سموت ۱٬۹۰۶ – ۱٬۹۰۷
 - کالی یوگا ۵٬۰۸۵ – ۵٬۰۸۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۸۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۳۱۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۵۲۷

رویدادها

ویرایش

زادروزها

ویرایش

۱۲ مرداد - حصین، خواننده رپ

درگذشت‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش