۱۳۶۰ (خورشیدی)

سال ۱۳۶۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۶۰ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳
۱۳۶۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۸۱ – ۱٬۹۸۲
هجری قمری ۱٬۴۰۱ – ۱٬۴۰۲
گاه‌شماری گرگوری 1981
MCMLXXXI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۷۳۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۹۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۳۷ – ۱۳۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۹۳۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۵۲۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۴۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۸۹ – ۷٬۴۹۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۹۲ – ۱٬۴۹۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۹۷ – ۱٬۶۹۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۷۳ – ۱٬۹۷۴
سال عبری ۵٬۷۴۱ ۵٬۷۴۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۳۶ – ۲٬۰۳۷
 - ساکا سموت ۱٬۹۰۳ – ۱٬۹۰۴
 - کالی یوگا ۵٬۰۸۲ – ۵٬۰۸۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۸۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۳۱۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۵۲۴

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش

تاریخ نامعلوم

بهار ویرایش

تابستان ویرایش

پاییز ویرایش

زمستان ویرایش

منابع ویرایش