۱۳۶۰ (خورشیدی)

سال ۱۳۶۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی


سال ۱۳۶۰ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰ ۱۳۸۰ ۱۳۹۰
سال‌ها: ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳

رویدادهاویرایش

۲۰ خرداد: برکناری ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح

۲۵ خرداد: اعلام ارتداد اعضای جبهه ملی توسط امام خمینی

۳۰ خرداد: ورود سازمان مجاهدین خلق به جنگ مسلحانه با حکومت

۳۱ خرداد: رأی مجلس اول به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری

۱ تیر: برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری به وسیله امام خمینی

۷ تیر: انفجار دفتر شهید بهشتی

۸ شهریور: انفجار دفتر نخست وزیری

زادروزهاویرایش

مرگ‌هاویرایش

تاریخ نامعلوم

بهارویرایش

تابستانویرایش

پاییزویرایش

زمستانویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش