۱۳۶۴ (خورشیدی)

سال ۱۳۶۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی


سال ۱۳۶۴ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰ ۱۳۸۰ ۱۳۹۰
سال‌ها: ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷


زادروزها

درگذشت‌ها

بهار

تابستان

پاییز

زمستان