اشکوب ۵ کامبرین

سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
ردیف سوم گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

اشکوب ۵ کامبرین (انگلیسی: Cambrian Stage 5‎) نخستین اشکوب از سومین ردیف دوره کامبرین (یا کامبرین میانه) است که مرز زیرین آن هنوز به صورت رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی تعریف و تعیین نشده است. با این حال مرز زیرین آن حدود ۵۰۹ و مرز بالای آن حدود ۵۰۴٬۵ میلیون سال پیش برآورد شده است.

نام‌گذاریویرایش

اشکوب ۵ کامبرین هنوز به‌صورت رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی نام‌گذاری نشده است. کاندیدای بالقوه برای نام این اشکوب، نام «مولودین» (Molodian) است که از نام رود مولودو در جمهوری یاقوتستان روسیه گرفته شده است.

منابعویرایش

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین