الگو:Chembox/آزمایشی

نسخه تمرینیویرایش

Chembox/آزمایشی
Stereo structural formula of the ammonia molecule
Ball-and-stick model of the ammonia molecule Space-filling model of the ammonia molecule
Identifiers
شماره ثبت سی‌ای‌اس 7664-41-7 ✔Y
پاب‌کم 222 ✔Y
کم‌اسپایدر 217 ✔Y
UNII 5138Q19F1X ✔Y
شمارهٔ ئی‌سی 231-635-3
شمارهٔ یواِن 1005
KEGG D02916 ✔Y
MeSH Ammonia
ChEBI CHEBI:16134 ✔Y
ChEMBL CHEMBL1160819 ✔Y
شمارهٔ آرتی‌ئی‌سی‌اس BO0875000
3587154
79
3DMet B00004
جی‌مول-تصاویر سه بعدی Image 1
خصوصیات
فرمول مولکولی NH3
جرم مولی 17.031 g/mol
شکل ظاهری Colourless gas
بوی strong pungent odor
چگالی 0.86 kg/m3 (1.013 bar at boiling point)

0.769  kg/m3 (STP)[۱]
0.73 kg/m3 (1.013 bar at 15 °C)
681.9 kg/m3 at −33.3 °C (liquid)[۲]
817 kg/m3 at −80 °C (transparent solid)[۳]

دمای ذوب −۷۷٫۷۳ درجه سلسیوس (−۱۰۷٫۹۱ درجه فارنهایت؛ ۱۹۵٫۴۲ کلوین)
دمای جوش
‎−33.34 °C, 240 K, -28 °F
انحلال‌پذیری در آب 47% w/w (0 °C)
31% w/w (25 °C)
18% w/w (50 °C)[۴]
انحلال‌پذیری soluble in کلروفرم اتر اتانول متانول
فشار بخار 8573 h Pa
اسیدی (pKa) 32.5 (−33 °C)[۵] 10.5 (DMSO)
خاصیت بازی (pKb) 4.75
ضریب شکست (nD) 1.3327
ساختار
Point group C3v
شکل مولکولی هندسه مولکولی هرمی لوزی‌پهلو
گشتاور دوقطبی 1.42 D
ترموشیمی
193 J·mol−1·K−1[۶]
−46 kJ·mol−1[۶]
خطرات
GHS pictograms GHS-pictogram-bottle.svgGHS-pictogram-acid.svgGHS-pictogram-skull.svgGHS-pictogram-pollu.svg[۷]
GHS hazard statements H221, H280, H314, H331, H400[۷]
GHS precautionary statements P210, P261, P273, P280, P305+351+338, P310[۷]
شاخص ئی‌یو 007-001-00-5 (anhydrous)
007-001-01-2 (solutions)
طبقه‌بندی ئی‌یو Toxic T خورنده C Dangerous for the Environment (Nature) N
کدهای ایمنی R۱۰, R۲۳, R۳۴, R50
شماره‌های نگهداری (S1/2), , S۱۶, S26, S36/37/39, S45, S61
لوزی آتش
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g., canola oilHealth code 3: Short exposure could cause serious temporary or residual injury. E.g., chlorine gasReactivity code 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g., liquid nitrogenSpecial hazards (white): no codeNFPA 704 four-colored diamond
1
3
0
نقطه اشتعال flammable gas (see text)
محدودیت‌های انفجار 15–28%
آمریکا Permissible
exposure limit (PEL)
50 ppm (25 ppm ACGIH- TLV; 35 ppm STEL)
LD50 0.015 mL/kg (human, oral)
ترکیبات مرتبط
دیگر کاتیون‌ها فسفین
آرسین
Stibine
مرتبط با nitrogen hydrides هیدرازین
هیدرازوئیک اسید
ترکیبات مرتبط هیدروکسید آمونیوم
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)
 ✔Y (بررسی) (چیست: ✔Y/N؟)
Infobox references

نگهداری رده‌ها
+cat:Watched field has changed (verification)

الگوی اصلیویرایش

Chembox/آزمایشی
Stereo structural formula of the ammonia molecule
Ball-and-stick model of the ammonia molecule Space-filling model of the ammonia molecule
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس 7664-41-7 ✔Y
پاب‌کم 222 ✔Y
کم‌اسپایدر 217 ✔Y
UNII 5138Q19F1X ✔Y
شمارهٔ ئی‌سی 231-635-3
شمارهٔ یواِن 1005
KEGG D02916 ✔Y
MeSH Ammonia
ChEBI CHEBI:16134 ✔Y
ChEMBL CHEMBL1160819 ✔Y
شمارهٔ آرتی‌ئی‌سی‌اس BO0875000
3587154
79
3DMet B00004
جی‌مول-تصاویر سه بعدی Image 1
خصوصیات
فرمول مولکولی NH3
جرم مولی 17.031 g/mol
شکل ظاهری Colourless gas
بوی strong pungent odor
چگالی 0.86 kg/m3 (1.013 bar at boiling point)

0.769  kg/m3 (STP)[۸]
0.73 kg/m3 (1.013 bar at 15 °C)
681.9 kg/m3 at −33.3 °C (liquid)[۹]
817 kg/m3 at −80 °C (transparent solid)[۱۰]

دمای ذوب −۷۷٫۷۳ درجه سلسیوس (−۱۰۷٫۹۱ درجه فارنهایت؛ ۱۹۵٫۴۲ کلوین)
دمای جوش
‎−33.34 °C, 240 K, -28 °F
انحلال‌پذیری در آب 47% w/w (0 °C)
31% w/w (25 °C)
18% w/w (50 °C)[۱۱]
انحلال‌پذیری soluble in کلروفرم اتر اتانول متانول
فشار بخار 8573 h Pa
اسیدی (pKa) 32.5 (−33 °C)[۱۲] 10.5 (DMSO)
خاصیت بازی (pKb) 4.75
ضریب شکست (nD) 1.3327
ساختار
Point group C3v
شکل مولکولی هندسه مولکولی هرمی لوزی‌پهلو
گشتاور دوقطبی 1.42 D
ترموشیمی
193 J·mol−1·K−1[۶]
−46 kJ·mol−1[۶]
خطرات
GHS pictograms GHS-pictogram-bottle.svgGHS-pictogram-acid.svgGHS-pictogram-skull.svgGHS-pictogram-pollu.svg[۷]
GHS hazard statements H221, H280, H314, H331, H400[۷]
GHS precautionary statements P210, P261, P273, P280, P305+351+338, P310[۷]
شاخص ئی‌یو 007-001-00-5 (anhydrous)
007-001-01-2 (solutions)
طبقه‌بندی ئی‌یو Toxic T خورنده C Dangerous for the Environment (Nature) N
کدهای ایمنی R۱۰, R۲۳, R۳۴, R50
شماره‌های نگهداری (S1/2), , S۱۶, S26, S36/37/39, S45, S61
لوزی آتش
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g., canola oilHealth code 3: Short exposure could cause serious temporary or residual injury. E.g., chlorine gasReactivity code 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g., liquid nitrogenSpecial hazards (white): no codeNFPA 704 four-colored diamond
1
3
0
نقطه اشتعال flammable gas (see text)
محدودیت‌های انفجار 15–28%
آمریکا Permissible
exposure limit (PEL)
50 ppm (25 ppm ACGIH- TLV; 35 ppm STEL)
LD50 0.015 mL/kg (human, oral)
ترکیبات مرتبط
دیگر کاتیون‌ها فسفین
آرسین
Stibine
مرتبط با nitrogen hydrides هیدرازین
هیدرازوئیک اسید
ترکیبات مرتبط هیدروکسید آمونیوم
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)
 ✔Y (بررسی) (چیست: ✔Y/N؟)
Infobox references

نگهداری رده‌ها
+cat:Watched field has changed (verification) 1. http://www.engineeringtoolbox.com/gas-density-d_158.html
 2. Yost, Don M. (2007). "Ammonia and Liquid Ammonia Solutions". Systematic Inorganic Chemistry. READ BOOKS. p. 132. ISBN 1-4067-7302-6.
 3. Blum, Alexander (1975). "On crystalline character of transparent solid ammonia". Radiation Effects and Defects in Solids. 24 (4): 277. doi:10.1080/00337577508240819.
 4. Budavari, Susan, ed. (1996). The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (12th ed.). Merck. ISBN 0-911910-12-3.
 5. Perrin, D. D., Ionisation Constants of Inorganic Acids and Bases in Aqueous Solution; 2nd Ed., Pergamon Press: Oxford, 1982.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company. p. A22. ISBN 0-618-94690-X.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ کاتالوگ آنلاین زیگما بدون تاریخ.
 8. http://www.engineeringtoolbox.com/gas-density-d_158.html
 9. Yost, Don M. (2007). "Ammonia and Liquid Ammonia Solutions". Systematic Inorganic Chemistry. READ BOOKS. p. 132. ISBN 1-4067-7302-6.
 10. Blum, Alexander (1975). "On crystalline character of transparent solid ammonia". Radiation Effects and Defects in Solids. 24 (4): 277. doi:10.1080/00337577508240819.
 11. Budavari, Susan, ed. (1996). The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (12th ed.). Merck. ISBN 0-911910-12-3.
 12. Perrin, D. D., Ionisation Constants of Inorganic Acids and Bases in Aqueous Solution; 2nd Ed., Pergamon Press: Oxford, 1982.