جنگ جهانی

جنگ تمام عیار بین‌المللی

جنگ جهانی به درگیری نظامی گسترده‌ای اطلاق می‌شود که اکثریت دولت و مردم جهان را درگیر خود کند.

در تاریخ، این عنوان معمولاً به دو جنگ بسیار عظیم که در قرن بیستم اتفاق افتاد، یعنی «جنگ جهانی اول» و «جنگ جهانی دوم»، اطلاق می‌شود.

بسیاری، به‌طنز یا به‌جِدی، از «جنگ جهانی سوم» و «جنگ جهانی چهارم» صحبت کرده‌اند. برای مثال، بعضی «جنگ سرد» را جنگ جهانی سوم و «جنگ علیه تروریسم» را جنگ جهانی چهارم می‌نامند؛ اما این عناوین هرگز تثبیت نشده‌اند.

جنگ جهانی اول در سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸، و جنگ جهانی دوم بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ روی داد.

جستارهای وابسته

پیوند به بیرون