عبدالحسین اعتبار

سیاست‌مدار ایرانی

عبدالحسین اعتبار (۱۲۹۰ بروجرد - ۱۳۷۷) از کارگزاران اقتصادی و قانونگذاران دوره پهلوی بود.

عبدالحسین اعتبار
وزیر پست و تلگراف و تلفن
مشغول به کار
۹ شهریور ۱۳۳۹ – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۰
پادشاهمحمدرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرجعفر شریف‌امامی
پس ازامیرقاسم اشراقی
پیش ازهوشنگ سمیعی
وزیر بازرگانی
مشغول به کار
۱۳۳۸ – ۱۳۳۹
نخست‌وزیرمنوچهر اقبال
اطلاعات شخصی
زاده۱۲۹۰
بروجرد، ایران
درگذشته۱۳۷۷
خارج از کشور
ملیت ایران
همسر(ان)دختر شاپور بختیار
پیشه، سیاستمدار
دیناسلام شیعه

زندگی‌نامهویرایش

پدرش سید احمد اعتبار (اعتبارالدوله) که از مالکان ثروتمند بروجرد بود و در اواخر دوره قاجار به نمایندگی این شهرستان در مجلس شورای ملی انتخاب شد، او را برای تحصیل راهی اروپا کرد. عبدالحسین پس از تحصیل در رشته‌های اقتصاد و مهندسی راه و ساختمان به ایران بازگشت و مشغول به کارهای دولتی شد. چندی در وزارت دارایی دارای مقامات مختلف بود تا به مقام مدیرکلی رسید. [۱]

در سال ۱۳۲۲ که پدرش وزیر کشاورزی شد، برای پر کردن کرسی او در مجلس در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت کرد و به نمایندگی بروجرد انتخاب شد (دوره چهاردهم). در دوره بعد نیز کرسی خود را حفظ کرد.

اعتبار پس از نمایندگی مجلس، رئیس بانک رهنی ایران شد. در سال ۱۳۳۸ در کابینهٔ دکتر منوچهر اقبال مقام وزارت بازرگانی گرفت و در دولت بعدی که جعفر شریف‌امامی تشکیل داد به وزارت پست و تلگراف و تلفن رسید. او در دوران بازنشستگی با دختر شاپور بختیار ازدواج کرد و در ۱۳۷۷ در خارج از کشور درگذشت.

پانویسویرایش

  1. عاقلی، باقر (۱۳۸۰). شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران - جلد اول. تهران: نگاه. صص. ۱۳۰ - ۱۳۱.