فهرست بازیکنان ایرانی در لیگ فوتبال قطر

۴۵ بازیکن ایرانی سابقه بازی در باشگاه‌های قطر را دارند و رحیم مهدی زهیوی چهل و ششمین لژیونر فوتبال ایران در این کشور کوچک واقع در خلیج فارس است.

اولین بازیکن حاضر در لیگ قطر عبدالرضا برزگری بود که در ۱۳۶۰ در باشگاه العربی بازی می‌کرد.

اولین بازیکن خارجی آقای گل لیگ قطر فرشاد پیوس بود که با زدن ۹ گل به این مقام سید.

العربیویرایش

الریانویرایش

الاهلیویرایش

نادی القطرویرایش

الاتحاد (الغرافه)ویرایش

السدویرایش

الوکرهویرایش

الشمالویرایش

السیلیهویرایش

ام صلالویرایش

الخریطیاتویرایش

الشحانیهویرایش

المسیمیرویرایش

محمد نوری (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶)

الخورویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش