فهرست دانشگاه‌های افغانستان

فهرست ویکی‌پدیا

در افغانستان ۱۶۵ نهاد تحصیلات عالی از طرف وزارت تحصیلات عالی کشور به رسمیت شناخته شده و فعالیت دارند که ۳۹ نهاد آن مربوط به دولت افغانستان و ۱۲۶ نهاد، غیردولتی می‌باشند.

دانشگاه‌های دولتی ویرایش

۳۹ نهاد تحصیلی عالی مربوط به دولت در افغانستان فعالیت دارند:

نام دانشگاه شهر سال تأسیس تعداد دانشکده نشانی وبگاه
ابوعلی ابن سینا کابل ۱۳۱۱ ۴ وبگاه
دانشگاه ارزگان ترین‌کوت ۱۳۹۱ ۲ وبگاه
دانشگاه بادغیس قلعه‌نو ۱۳۸۹ ۴ وبگاه
دانشگاه بامیان بامیان ۱۳۷۳ ۸ وبگاه
دانشگاه بدخشان فیض‌آباد ۱۳۷۷ ۹ وبگاه
دانشگاه بغلان پلخمری ۱۳۷۱ ۷ وبگاه
دانشگاه بلخ مزارشریف ۱۳۶۶ ۱۱ وبگاه
دانشگاه پروان چاریکار ۱۳۴۰ ۱۰ وبگاه
دانشگاه پکتیا گردیز ۱۳۸۳ ۸ وبگاه بایگانی‌شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine
دانشگاه پلی‌تکنیک کابل کابل ۱۳۴۲ ۲۰ وبگاه
دانشگاه پنجشیر بازارک ۱۳۹۰ ۳ وبگاه
دانشگاه تخار تالقان ۱۳۷۷ ۸ وبگاه
دانشگاه جوزجان شبرغان ۱۳۷۳ ۷ وبگاه
دانشگاه خوست خوست ۱۳۷۸ ۷ وبگاه
دانشگاه سمنگان ایبک ۱۳۸۷ ۳ [وبگاه]
دانشگاه کنر اسعدآباد ۱۳۸۱ ۳ [وبگاه]
دانشگاه غزنی غزنی ۱۳۸۷ ۵ وبگاه
دانشگاه غور فیروزگوه ۱۳۹۱ ۳ [وبگاه]
دانشگاه فاریاب میمنه ۱۳۵۶ ۵ وبگاه
دانشگاه فراه فراه [وبگاه]
دانشگاه قندوز قندوز ۱۳۴۶ ۶ وبگاه بایگانی‌شده در ۱ مه ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine
دانشگاه قندهار قندهار ۱۳۶۹ ۱۰ وبگاه
دانشگاه کابل کابل ۱۳۱۱ ۱۶ وبگاه
دانشگاه کاپیسا محمودراقی ۱۳۷۷ ۹ وبگاه
دانشگاه لغمان لغمان ۵ [وبگاه]
دانشگاه ننگرهار جلال‌آباد ۱۳۴۱ وبگاه
دانشگاه نیمروز زرنج ۱۳۹۵ ۲ [وبگاه]
دانشگاه هرات هرات ۱۳۶۷ ۱۵ وبگاه
دانشگاه هلمند لشکرگاه [وبگاه]
 • دانشگاه تخنیکی انجنیری غزنی
 • دانشگاه ملی علوم تکنالوژی و زراعتی افغانستان (قندهار)
 • مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکا
 • مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی
 • مؤسسه تحصیلات عالی سرپل
 • مؤسسه تحصیلات عالی لوگر
 • مؤسسه تحصیلات عالی میدان وردک
 • مؤسسه تحصیلات عالی میرویس خان نیکه (زابل)
 • مؤسسه تحصیلات عالی نورستان[۱]

دانشگاه‌های غیردولتی ویرایش

در افغانستان ۱۲۶ نهاد تحصیلی عالی غیردولتی از طرف وزارت تحصیلات عالی این کشور جواز فعالیت دریافت کرده‌اند:

ولایت/استان کابل ویرایش

در شهر کابل ۶۸ نهاد تحصیلی عالی غیردولتی فعالیت دارند که از آن‌جمله ۶۱ نهاد در کابل مرکزیت داشته و ۷ نهاد دیگر دراصل در شهر کابل شاخه دارند و مرکزیت‌شان یا بیرون از کابل در استان‌های افغانستان وجود دارد (مانند: مؤسسه تحصیلات عالی آریانا، مؤسسه تحصیلات عالی سپین غَر و دانشگاه غالب) یا هم بیرون از افغانستان مرکزیت دارند (مانند: دانشگاه آمریکایی افغانستان، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه تحصیلات عالی پیام نور، مؤسسه تحصیلات عالی جامعه المصطفی و مؤسسه تحصیلات عالی اهل‌بیت).

چیدمان نهادهای تحصیلی عالی خصوصی کابل براساس حرف‌های الفبا

آ

الف

ب

 • دانشگاه باختر
 • مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان
 • مؤسسه تحصیلات عالی بیان

پ

ت

 • مؤسسه تحصیلات عالی تابش

ج

چ

خ

د

ر

 • دانشگاه رابعه بلخی
 • مؤسسه تحصیلات عالی رازی
 • دانشگاه رنا
 • مؤسسه تحصیلات عالی راه ابریشم

ز

 • مؤسسه تحصیلات عالی زاول
 • مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا)

س

 • مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر – شاخه کابل
 • دانشگاه سلام
 • مؤسسه تحصیلات عالی سید جمال‌الدین افغان

ش

 • مؤسسه تحصیلات عالی شرق
 • مؤسسه تحصیلات عالی شفا

ص

 • مؤسسه تحصیلات عالی صابر

ط

ع

 • مؤسسه تحصیلات عالی عروج
 • مؤسسه تحصیلات عالی علامه

غ

ف

 • مؤسسه تحصیلات عالی فانوس

ق

 • مؤسسه تحصیلات عالی قلم

ک

گ

 • دانشگاه گوهرشاد

م

 • دانشگاه مریم
 • مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل
 • دانشگاه مشعل
 • مؤسسه تحصیلات عالی ملی
 • مؤسسه تحصیلات عالی میوند
 • مؤسسه تحصیلات عالی میهن

ن

 • مؤسسه تحصیلات عالی نعمان سادات
 • مؤسسه تحصیلات عالی نورین
 • مؤسسه تحصیلات عالی نیستان

و

 • مؤسسه تحصیلات عالی وزیر شاه‌ولی خان

ه

 • مؤسسه تحصیلات عالی هیواد[۵]

ولایت/استان بلخ ویرایش

در استان بلخ، شهر مزارشریف، ۱۱ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • دانشگاه آریا
 • مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا – شاخه بلخ[۲]
 • مؤسسه تحصیلات عالی البرز
 • مؤسسه تحصیلات عالی تاج
 • مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان
 • مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت
 • دانشگاه رهنورد
 • مؤسسه تحصیلات عالی سادات
 • مؤسسه تحصیلات عالی کاوون
 • دانشگاه مولانا جلال‌الدین بلخی
 • مؤسسه تحصیلات عالی نخبگان

ولایت/استان هرات ویرایش

در استان هرات، شهر هرات، بیشتر از ۹ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

ولایت/استان قندوز ویرایش

در استان قندوز، شهر قندوز، ۷ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • مؤسسه تحصیلات عالی امام محمد شیبانی
 • مؤسسه تحصیلات عالی سلام – شاخه قندز[۲]
 • مؤسسه تحصیلات عالی شمال
 • مؤسسه تحصیلات عالی شهید سید جان
 • مؤسسه تحصیلات عالی شیرزی افغان
 • مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ
 • مؤسسه تحصیلات عالی نمر

ولایت/استان ننگرهار ویرایش

در استان ننگرهار، شهر جلال‌آباد، ۶ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • مؤسسه تحصیلات عالی آریانا
 • مؤسسه تحصیلات عالی التقوا
 • دانشگاه الفلاح
 • دانشگاه خراسان
 • مؤسسه تحصیلات عالی روشان
 • مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر

ولایت/استان تخار ویرایش

در استان تخار، شهر تالقان، ۴ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • مؤسسه تحصیلات عالی پیمان
 • مؤسسه تحصیلات عالی خانه دانش
 • مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت – شاخه تخار[۲]
 • مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان

ولایت/استان جوزجان ویرایش

در استان جوزجان، شهر شبرغان، ۴ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • مؤسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیر نوایی
 • مؤسسه تحصیلات عالی برلاس
 • مؤسسه تحصیلات عالی طلوع سعادت (www.tsu.edu.af)
 • مؤسسه تحصیلات عالی متانت

ولایت/استان قندهار ویرایش

در استان قندهار، شهر قندهار، ۴ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • مؤسسه تحصیلات عالی بینوا
 • مؤسسه تحصیلات عالی سبا
 • مؤسسه تحصیلات عالی ملالی
 • مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه

ولایت/استان بغلان ویرایش

در استان بغلان، شهر پلخمری، ۳ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • دانشگاه حکیم سنایی
 • مؤسسه تحصیلات عالی رویان
 • مؤسسه تحصیلات عالی قدس

ولایت/استان خوست ویرایش

در استان خوست، شهر خوست، ۳ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

ولایت/استان غزنی ویرایش

در استان غزنی، شهر غزنی، ۳ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین – شاخه غزنی[۲]
 • مؤسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی
 • مؤسسه تحصیلات عالی مسلم

ولایت/استان هلمند ویرایش

در استان هلمند، شهر لشکرگاه، ۳ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا
 • دانشگاه بُست
 • مؤسسه تحصیلات عالی وادی هلمند

ولایت/استان بادغیس ویرایش

در استان بادغیس، شهر قلعه‌نو، ۲ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • مؤسسه تحصیلات عالی حکمت
 • مؤسسه تحصیلات عالی حنظله

ولایت/استان فراه ویرایش

در استان فراه، شهر فراه، ۲ نهاد تحصیلی عالی خصوصی فعالیت دارند:

 • مؤسسه تحصیلات عالی ابونصر
 • مؤسسه تحصیلات عالی غرجستان – شاخه فراه[۲]

سایر ولایات/استان‌ها با یک نهاد تحصیلی عالی خصوصی ویرایش

 • مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا (در بامیان)
 • مؤسسه تحصیلات عالی برنا (در بدخشان)
 • مؤسسه تحصیلات عالی دانش (در پروان)
 • مؤسسه تحصیلات عالی زم زم (در پکتیا)
 • مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو (در دایکندی)
 • مؤسسه تحصیلات عالی مولانا جلال‌الدین بلخی – شاخه سمنگان[۲] (در سمنگان)
 • مؤسسه تحصیلات عالی رشاد (در فاریاب)
 • مؤسسه تحصیلات عالی تنویر (در کنر)
 • مؤسسه تحصیلات عالی تابش - شاخه میدان وردک (در میدان وردک)
 • مؤسسه تحصیلات عالی بارک (درنیمروز)

جستارهای وابسته ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی

منابع ویرایش

 1. «نهادهای تحصیلی دولتی | وزارت تحصیلات عالی». mohe.gov.af. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۲۴.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ ۲٫۶ ۲٫۷ ۲٫۸ «جدول شاخه دوم نهادهای تحصیلی عالی خصوصی در کشور».
 3. «انستیتوت علوم صحی طلوع سعادت Tolo e saadat Institute of Health Science». انستیتوت علوم صحی طلوع سعادت Tolo e saadat Institute of Health Science. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۰-۲۸.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ «انستیتوت تعلیمات عالی و تخنیکی طلوع سعادت». itve.ts.edu.af. بایگانی‌شده از اصلی در ۳ سپتامبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۰-۲۸.
 5. «جدول نهادهای تحصیلی عالی خصوصی سرتاسر افغانستان». mohe.gov.af/dr. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ مه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۶ مارس ۲۰۲۲.
 6. "Default Page" (به انگلیسی). Archived from the original on 30 September 2017. Retrieved 2017-10-05.
 7. «انستیتوت علوم صحی طلوع سعادت Tolo e saadat Institute of Health Science». انستیتوت علوم صحی طلوع سعادت Tolo e saadat Institute of Health Science. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۰-۲۸.
 8. «Bakhtar University». bakhtar.edu.af. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۰-۲۶.