فهرست نمایندگان دوره پانزدهم مجلس افغانستان

فهرست نمایندگان دوره پانزدهم مجلس افغانستان که در انتخابات مجلسی سال ۱۳۸۴ توانستند به مجلس راه پیدا کنند. مجلس افغانستان ۲۴۹ عضو دارد. نام‌های همه نمایندگان این دوره از قرار فهرست زیر است:[۱]

فهرست نام‌هاویرایش

فهرست نام‌های نمایندگان دوره پانزدهم مجلس افغانستان:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. «اعضای مجلس پانزدهم افغانستان». مجلس افغانستان.