محتویات
نومرغان 
 دیرین‌آروارگان 

بی‌تیغه‌ها
ریاسانانوشم
کاسوآری‌سانانکیوی (پرنده)

 نوآروارگان 

Neoaves


 غازماکیان‌سانان 

غازسانانماکیان‌سانان

نوپرندگان 
 Mirandornithes 

کشیمبال‌آتشی‌سانان
نوک‌سرخیانکوکریلوه پادرازکبوترآفتاب‌بوتیمارسانان


 آوندشکلان 

شبگردسانان
پرستوسانانشبگرد بوفچه‌ای

گندمرغ
درناسانانکوکوسانانموزخوارAequornithes

سلیم‌سانان"Higher Landbirds"
Aequornithes 

غواص‌سانان

پنگوئنکبوتردریایی‌سانان

لک‌لک‌سانان
کودن‌سانانسقامرغ‌سانان


"Higher Landbirds" 

پرندگان اکسیپیتریفورمجغدموش‌مرغ‌سانان
سبزقبای کوکوتروگون


 Picocoraciae 

منقارشاخی
سبزقباساناندارکوب‌سانان


کاکلیان


 Eufalconimorphae 

شاهین‌سانان


 Psittacopasserae 

طوطیگنجشک‌سانان

A درخت فیلوژنتیک of the modern bird orders, based on recent studies.[۱][۲][۳] Note the polytomies.


آویرایش

بویرایش

پویرایش

تویرایش

جویرایش

چویرایش

حویرایش

خویرایش

خفاش

دویرایش

زویرایش

سویرایش

شویرایش

طویرایش

عویرایش

غویرایش

فویرایش

قویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

مویرایش

هویرایش

نویرایش

  • نوک دراز [۴]

منابعویرایش

  1. A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History. Shannon J. Hackett, et al. Science 320, 1763 (2008).
  2. Metaves, Mirandornithes, Strisores and other novelties – a critical review of the higher-level phylogeny of neornithine birds. Gerald Mayr. J Zool Syst Evol Res (2010).
  3. Alexander Suh; et al. (2011-08-23). "Mesozoic retroposons reveal parrots as the closest living relatives of passerine birds". Nature Communications. 2 (8). doi:10.1038/ncomms1448. PMC 3265382. PMID 21863010.
  4. «ماجرای مهاجرت عجیب پرنده نوک دراز/ ثبت رکورد سرعت پرواز در دنیای پرندگان!». خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency. ۲۰۱۱-۰۵-۲۷. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۲-۲۴.
  • یکی از منابع: روزنامه همشهری، پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۳ - سال سیزدهم - شماره - ۳۶۵۱.