یکای طول، یکای درازا یا واحد طول (به انگلیسی: Unit of length) در همه جهان به کار گرفته می‌شود. هم‌اکنون دو دسته یکای درازای غالب در جهان وجود دارد. یکی یکاهای متریک و دیگری یکاهای سنتی ایالات متحده (U.S. customary units).

یکاهای سنتی ایالات متحده از یکاهای انگلیسی (یکاهای امپراتوری بریتانیا (British Imperial units)) برداشت شده‌اند ولی چون این کار در سال ۱۸۲۴ پیش از استاندارد شدن یکاهای انگلیسی صورت گرفته‌است، میان یکاهای آمریکایی و انگلیسی تفاوت‌هایی وجود دارد.

یکاهای متریک ویرایش

سرعت نور یک ثابت بنیادی در فیزیک در سال ۲۰۱۹ جانشین اندازه واحد طول یک متر در سیستم متریک m مورد توافق قرار گرفت

یکاهای غیر متریک ویرایش

Non-SI units of length include:

یکاهای انگلیسی/آمریکایی ویرایش

Common Imperial units and U.S. customary units of length include:

دریایی ویرایش

In addition, the following are used by mariners:

تحقیقاتی ویرایش

نقشه‌برداریs in the ایالات متحده آمریکا continue to use:

نجوم ویرایش

اخترشناسی measure uses:

یکاهای قدیمی ویرایش

Archaic units of distance include:

موارد دیگر ویرایش

مسابقه اسب‌دوانی and other equestrian activities keeps alive:

در فیزیک :

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش