۱۲۲۵ (خورشیدی)

سال ۱۲۲۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۲۵ هزار و دویست و بیست و پنجمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸
۱۲۲۵ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۴۶ – ۱٬۸۴۷
هجری قمری ۱٬۲۶۲ – ۱٬۲۶۳
گاه‌شماری گرگوری 1846
MDCCCXLVI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۵۹۹
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۵۵
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۲ – ۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۹۶
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۹۰
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۰۸
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۵۴ – ۷٬۳۵۵
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۵۷ – ۱٬۳۵۸
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۶۲ – ۱٬۵۶۳
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۳۸ – ۱٬۸۳۹
سال عبری ۵٬۶۰۶ ۵٬۶۰۷
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۰۱ – ۱٬۹۰۲
 - ساکا سموت ۱٬۷۶۸ – ۱٬۷۶۹
 - کالی یوگا ۴٬۹۴۷ – ۴٬۹۴۸
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۴۶
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۷۹
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۸۹

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش