۱۲۴۴ (خورشیدی)

سال ۱۲۴۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی


سال ۱۲۴۴ هجری خورشیدی

سده‌ها: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه‌ها: ۱۲۱۰ ۱۲۲۰ ۱۲۳۰ ۱۲۴۰ ۱۲۵۰ ۱۲۶۰ ۱۲۷۰
سال‌ها: ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷
۱۲۴۴ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۶۵ – ۱٬۸۶۶
هجری قمری ۱٬۲۸۱ – ۱٬۲۸۲
گاه‌شماری گرگوری 1865
MDCCCLXV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۱۸
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۷۴
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۲۱ – ۲۲
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۱۵
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۰۹
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۲۷
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۷۳ – ۷٬۳۷۴
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۷۶ – ۱٬۳۷۷
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۸۱ – ۱٬۵۸۲
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۵۷ – ۱٬۸۵۸
سال عبری ۵٬۶۲۵ ۵٬۶۲۶
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۲۰ – ۱٬۹۲۱
 - ساکا سموت ۱٬۷۸۷ – ۱٬۷۸۸
 - کالی یوگا ۴٬۹۶۶ – ۴٬۹۶۷
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۶۵
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۹۸
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۰۸

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش