۱۲۴۵ (خورشیدی)

سال ۱۲۴۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۴۵ هزار و دویست و چهل و پنجمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰ 

سال: ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸
۱۲۴۵ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۶۶ – ۱٬۸۶۷
هجری قمری ۱٬۲۸۲ – ۱٬۲۸۳
گاه‌شماری گرگوری 1866
MDCCCLXVI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۱۹
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۷۵
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۲۲ – ۲۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۱۶
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۱۰
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۲۸
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۷۴ – ۷٬۳۷۵
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۷۷ – ۱٬۳۷۸
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۸۲ – ۱٬۵۸۳
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۵۸ – ۱٬۸۵۹
سال عبری ۵٬۶۲۶ ۵٬۶۲۷
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۲۱ – ۱٬۹۲۲
 - ساکا سموت ۱٬۷۸۸ – ۱٬۷۸۹
 - کالی یوگا ۴٬۹۶۷ – ۴٬۹۶۸
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۶۶
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۹۹
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۰۹

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش