۱۲۹۱ (خورشیدی)

سال ۱۲۹۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۹۱ هزار و دویست و نود و یکمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰ 

سال: ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴
۱۲۹۱ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۱۲ – ۱٬۹۱۳
هجری قمری ۱٬۳۳۰ – ۱٬۳۳۱
گاه‌شماری گرگوری 1912
MCMXII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۶۵
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۲۱
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۶۸ – ۶۹
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۶۲
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۵۶
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۷۴
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۲۰ – ۷٬۴۲۱
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۲۳ – ۱٬۴۲۴
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۲۸ – ۱٬۶۲۹
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۰۴ – ۱٬۹۰۵
سال عبری ۵٬۶۷۲ ۵٬۶۷۳
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۶۷ – ۱٬۹۶۸
 - ساکا سموت ۱٬۸۳۴ – ۱٬۸۳۵
 - کالی یوگا ۵٬۰۱۳ – ۵٬۰۱۴
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۱۲
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۴۵
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۵۵

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش