۱۲۹۲ (خورشیدی)

سال ۱۲۹۲ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۹۲ هزار و دویست و نود و دومین سال هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰ 

سال: ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵
۱۲۹۲ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۱۳ – ۱٬۹۱۴
هجری قمری ۱٬۳۳۱ – ۱٬۳۳۲
گاه‌شماری گرگوری 1913
MCMXIII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۶۶
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۲۲
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۶۹ – ۷۰
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۶۳
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۵۷
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۷۵
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۲۱ – ۷٬۴۲۲
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۲۴ – ۱٬۴۲۵
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۲۹ – ۱٬۶۳۰
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۰۵ – ۱٬۹۰۶
سال عبری ۵٬۶۷۳ ۵٬۶۷۴
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۶۸ – ۱٬۹۶۹
 - ساکا سموت ۱٬۸۳۵ – ۱٬۸۳۶
 - کالی یوگا ۵٬۰۱۴ – ۵٬۰۱۵
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۱۳
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۴۶
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۵۶

مناسبت‌ها ویرایش

شروع جنگ جهانی اول

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش