۱۳۰۹ (خورشیدی)

سال ۱۳۰۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۳۰۹ هزار و سیصد و نهمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰ 

سال: ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲
۱۳۰۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۳۰ – ۱٬۹۳۱
هجری قمری ۱٬۳۴۸ – ۱٬۳۴۹
گاه‌شماری گرگوری 1930
MCMXXX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۸۳
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۳۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۸۶ – ۸۷
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۸۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۷۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۹۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۳۸ – ۷٬۴۳۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۴۱ – ۱٬۴۴۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۴۶ – ۱٬۶۴۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۲۲ – ۱٬۹۲۳
سال عبری ۵٬۶۹۰ ۵٬۶۹۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۸۵ – ۱٬۹۸۶
 - ساکا سموت ۱٬۸۵۲ – ۱٬۸۵۳
 - کالی یوگا ۵٬۰۳۱ – ۵٬۰۳۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۳۰
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۶۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۷۳

رویدادها ویرایش

شورش علیمردان خان بختیاری مقابل رضاشاه و نبرد سفیددشت

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش