۱۳۰۹ (خورشیدی)

سال ۱۳۰۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۰۹ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۲۷۰ ۱۲۸۰ ۱۲۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰
سال‌ها: ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲

رویدادهاویرایش

شورش علیمردان خان بختیاری مقابل رضاشاه و نبرد سفیددشت

زادروزهاویرایش

تاریخ نامعلومویرایش

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش