باز کردن منو اصلی

رویدادهاویرایش

جنگویرایش

سیاستویرایش

متفرقهویرایش

  • ۱۳۱۹ - اولین فرستنده رادیویی ایران در تهران کلید خورد. این فرستنده رادیویی تنها هشت ساعت برنامه از جمله اخبارو موسیقی ایرانی را پخش می‌کرد.

زادروزهاویرایش

مرگ‌هاویرایش

تعطیلاتویرایش

جستارهای وابستهویرایش

پیوندهای بیرونیویرایش

منابع و یادداشت‌هاویرایش

  1. صاحب حکم تحریم تنباکو در عهد ناصرالدین‌ شاهی