کنترل (کلید)

(تغییرمسیر از Control key)

در رایانه، کلید کنترل (به انگلیسی: Control key) یا کلید مهار[۱] (به‌صورت Ctrl در صفحه‌کلید) یکی‌از کلیدهای اصلاحگر است که به تنهایی کاربردی ندارد[نیازمند منبع] و همراه با دیگر کلیدها استفاده می‌شود (برای مثال "Delete+Alt+Ctrl" که برای راه‌اندازی مجدد رایانه یا در محیط ویندوز برای فراخوانی مدیر کار ویندوز به کار می‌رود) و کلید کنترل عملکردی مشابه کلید شیفت Shift دارد.

یک کلید کنترل در صفحه کلید
نماد کلید کنترل

این کلید غالباً در دو بخش راست پایین و چپ پایین در کنار کلیدهای ویندوز، کلید آلت و پایین کلید شیفت قرار دارد؛ و با Ctrl مشخص می‌شود، اما گاهی اوقات با Ctrltrol یا Ctl نیز مشخص می‌شود.

با استفاده از کلید کنترل در رابط کاربر گرافیکی می‌توان چندین آیتم با را با گرفتن Ctrl و کلیک بر روی آنها، انتخابشان کرد.

مثال‌ها

کلید کنترل اگر با کلیدهای دیگر به کار رود، عملکردهای متفاوتی می‌شود.

کلید ترکیبی مایکروسافت ویندوز/کی‌دی‌ئی/گنوم یونیکس (واسط خط فرمان و برنامه‌هایی که از گنو ریدلاین استفاده می‌کنند) ایمکس (اگر متفاوت با خط فرمان یونیکس باشد)

A+Ctrl انتخاب همه آغاز خط

B+Ctrl پررنگ به پشت یک نویسه

C+Ctrl نسخه‌برداری تولیدکردن SIGINT (پایان‌دادن به برنامه) فرمان ترکیبی

D+Ctrl پنجرهٔ قلم (پردازش واژه); افزودن به بوک‌مارک‌ها (مرورگرها) Forward delete, or if line is empty, end of input (traditional Unix) Forward delete

E+Ctrl هم‌ترازی مرکز (پردازش واژه) پایان خط

F+Ctrl یافتن (معمولاً تکه کوچکی از متن در یک سند بزرگ‌تر) به جلوی یک نویسه

G+Ctrl رفتن به (شماره خط) Bell ترک‌کردن - بی‌نتیجه‌گذاشتن عملکرد کنونی

H+Ctrl جایگزین، تاریخچه پاک‌کردن نویسهٔ پیشین کلید راهنما

I+Ctrl مورب؛ جستجوی افزاری تکمیل خط فرمان همانند کلید جهش

J+Ctrl ترازکردن Line feed (LFD) LFD (to evaluate Lisp expressions)

K+Ctrl درج پیوند (پردازش واژه) بریدن («کشتن») متن بین مکان‌نما و پایان خط

L+Ctrl ساخت فهرست؛ تراز به چپ (پردازش واژه) پاک‌کردن صفحه Redraw window/terminal, and recenter view around current line

M+Ctrl کاهش حاشیه تا ۱٫۲ اینچ (پردازش واژه) همانند کلید ورود

N+Ctrl (پنجره، سند، غیره تازه) خط بعدی (در تاریخچه) خط بعدی

O+Ctrl گشودن Flush output Insert ("open") new line

P+Ctrl چاپ‌کردن خط پیشین (در تاریخچه) خط پیشین

Q+Ctrl ترک‌کردن برنامه ادامه‌دادن مخابره Literal insert

R+Ctrl تازه‌کردن صفحه؛ تراز به راست (پردازش واژه) جستجوی رو به عقب در تاریخچه جستجوی رو به عقب

S+Ctrl ذخیره‌کردن توقف مخابره جستجوی رو به جلو

T+Ctrl باز کردن برگهٔ تازه ترانهادن نویسه‌ها

U+Ctrl زیرخط‌دار بریدن متن بین آغاز خط و مکان‌نما Prefix numerical argument to next command

V+Ctrl چسباندن Literal insert پایین صفحه

W+Ctrl بستن پنجره یا برگه بریدن واژه پیشین بریدن

X+Ctrl بریدن فرمان ترکیبی

Y+Ctrl دوباره انجام‌دادن چسباندن

Z+Ctrl بی‌اثرکردن معلق‌کردن برنامه Iconify پنجره
Z+ Shift+Ctrl دوباره انجام‌دادن همانند Ctrl+Z
[+Ctrl کاهش اندازهٔ قلم همانند Esc همانند Alt
]+Ctrl افزایش اندازهٔ قلم همانند Esc همانند Alt
=+Ctrl Toggle font subscript همانند Esc همانند Alt
=+ Shift+Ctrl Toggle font superscript همانند Esc همانند Alt
End+Ctrl پایین (پایان سند یا پنجره) تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود پایین (پایان متن بافر)
Home+Ctrl بالا (آغاز سند یا پنجره) تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود بالا (آغاز متن بافر)
Insert+Ctrl نسخه‌برداری تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود نسخه‌برداری
PgDn+Ctrl بعدی برگه تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود اسکرول‌کردن صفحه به سمت راست
PgUp+Ctrl قبلی برگه تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود اسکرول‌کردن صفحه به سمت چپ
Tab +Ctrl بعدی پنجره یا برگه تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود
Tab + Shift+Ctrl قبلی پنجره یا برگه تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود
+Ctrl واژه پیشین تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود واژه پیشین
+Ctrl واژه بعدی تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود واژه بعدی
Delete+Ctrl حذف واژه بعدی تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود حذف واژه بعدی
← Backspace+Ctrl حذف واژه پیشین تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود حذف واژه پیشین
← Backspace+Alt+Ctrl آغاز دوباره سامانه پنجره اکس تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود
+Alt+Ctrl چرخش صفحهٔ نمایش به سمت بالا راست تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود
+Alt+Ctrl چرخش صفحهٔ نمایش به سمت پایین تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود
+Alt+Ctrl چرخش صفحهٔ نمایش به سمت بچپ تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود
+Alt+Ctrl چرخش صفحهٔ نمایش به سمت راست تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود
Esc+ Shift+Ctrl گشودن مدیر وظیفه ناشناخته ناشناخته
کنترل-آلت-دیلیت Del+Alt+Ctrl راه‌اندازی دوباره؛ گشودن مدیر وظیفه یا گزینه‌های سِشِن تعریف‌نشده یا به ندرت استفاده می‌شود

جستارهای وابسته

منابع

  1. اصطلاح به‌کار رفته در نسخهٔ نهایی استاندارد ملی ایران ISIRI 9147. «استاندارد ۹۱۴۷ استاندارد ملی ایران» (PDF). موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. دریافت‌شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰.