باز کردن منو اصلی

۲ یا دو (با تلفظ do) یکی از رقم‌ها و نیز دومین عدد طبیعی است. عدد ۲ اولین عدد از اعداد اول است.

→ ۱ ۲ ۳ ←
اصلی ۲
دو
ترتیبی ۲اُم
دوم
تجزیه عدد اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱٬ ۲
اعداد رومی II
پایه ۲ ۱۰۲
پایه ۳ ۲۳
پایه ۴ ۲۴
پایه ۵ ۲۵
پایه ۶ ۲۶
پایه ۸ ۲۸
پایه ۱۲ ۲۱۲
پایه ۱۶ ۲۱۶
پایه ۲۰ ۲۲۰
پایه ۳۶ ۲۳۶
عربی ٢
Seven-segment 2.svg

عددی بر ۲ قابل قسمت است که زوج باشد یعنی رقم سمت راست آن (یکان) بر ۲ قابل قسمت باشد که اعداد ۰، ۲، ۴، ۶ و ۸ می‌باشند.

ویژگی‌هاویرایش

جستارهای وابستهویرایش