۴ (چهار) یکی از اعداد یک‌رقمی است.

→ ۳ ۴ ۵ ←
اصلی۴
چهار
ترتیبی۴اُم
چهارم
تجزیه۲۲
مقسوم‌علیه‌ها۱، ۲، ۴
اعداد رومیIIII یا IV
پایه ۲۱۰۰۲
پایه ۳۱۱۳
پایه ۴۱۰۴
پایه ۵۴۵
پایه ۶۴۶
پایه ۸۴۸
پایه ۱۲۴۱۲
پایه ۱۶۴۱۶
پایه ۲۰۴۲۰
پایه ۳۶۴۳۶
عربی٤ و ۴

عددی بر ۴ قابل قسمت است که دو رقم سمت راست آن زوج باشد جز آنکه در اعداد زوج به ۲ و ۶ باید رقم دوم فرد باشد.

دگرگونی شکل نگارهٔ چهار به ۴ عربی/فارسی و عدد 4 لاتین: Evolution4glyph.png

در ریاضیاتویرایش

چهار کوچکترین عدد مرکب است که برابر است با مجموع عامل‌های اولش در نتیجه می‌توان عدد چهار را یک عدد اسمیت نامید.[۱]

همچنین ۴ یک عدد موتزکین است.[۲]

منابعویرایش

  1. "Sloane's A006753: Smith numbers". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. Retrieved 2016-06-01.
  2. "Sloane's A001006: Motzkin numbers". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. Retrieved 2016-06-01.