صفر

نخستین عدد حسابی
(تغییرمسیر از ۰ (عدد))

۰ (صِفررقم و عدد از دستگاه اعداد پایه ۱۰ و اولین عدد حسابی است. صفر درگذشته به عنوان جای خالی و امروزه به عنوان عدد در ارزش مکانی استفاده می‌شود.[۱]

→ ‎−۱ ۰ ۱ ←
اصلیصفر
ترتیبیصفرمین
یونانی
رومی
پایه ۲۰۲
پایه ۳۰۳
پایه ۴۰۴
پایه ۵۰۵
پایه ۶۰۶
پایه ۸۰۸
پایه ۱۲۰۱۲
پایه ۱۶۰۱۶
پایه ۲۰۰۲۰
پایه ۳۶۰۳۶
بنگالی
چینی
تایلندی
ژاپنی
عدد صفر جزء اعداد صحیح است

ویژگی‌ها و خواص ویرایش

 • اولین عضو مجموعهٔ اعداد حسابی است.
 • به ازای هر   در مجموعهٔ اعداد مختلط
  •  
  •  

بی معنی =0÷n

n×0=0

 • هر عددی (به غیر از خود صفر) به توان صفر برابر است با یک.
 • صفر به توان هر عدد صحیح مثبت برابر است با صفر.
 • صفر به توان هر عدد صحیح منفی تعریف نشده‌ است.
 • صفر به توان صفر تعریف نشده‌ است. البته برخی مواقع آن را برابر ۱ فرض می‌کنند.
 • تقسیم صفر بر صفر تعریف نشده‌ است.

زوج یا فرد بودن صفر ویرایش

حاصل جمع صفر و هر عدد زوج، زوج است. عدد زوج، عدد صحیحی است که مضربی از ۲ باشد. از آنجا که ۰ = ۰ × ۲ نتیجه می‌شود که صفر عددی زوج است.[۲]

برخی صفر را عددی «هم مثبت و هم منفی» می دانند.[۳]

جستارهای وابسته ویرایش

 1. «: عدد صفر». daneshnameh.roshd.ir. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۸-۰۷.
 2. «پاسخی منطقی به یک سؤال گیج‌کننده در ریاضی؛ صفر عددی زوج است یا فرد؟ - دیجی رو». دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۸-۰۷.
 3. https://proofwiki.org/wiki/Zero_is_both_Positive_and_Negative