آن وون (۵۳۱ م - ۵۴۵ م) بیست و سومین پادشاه گوگوریو شمالی‌ترین امپراتوری از میان سه امپراتوری کره بود. او برادر کوچک آنجانگ بیست و دومین پادشاه گوگوریو بود. او در سال ۵۳۱م پس از مرگ برادرش به قدرت رسید و بعد از ۱۴ سال حکومت در سال ۵۴۵م مرد.بعد از او پسرش یانگ وون به پادشاهی رسید.

آن وون
پادشاه گوگوریو
سلطنت(۵۳۱ م - ۵۴۵ م)
پیشینآنجانگ
جانشینیانگ وون
درگذشته۵۴۵ (میلادی)
دودمانگوگوریو

منابعویرایش