فرهاد سوم (اشک یازدهم) یازدهمین شاه شاهنشاهی اشکانی است (۶۹ پ.م – ۵۷ پ.م).[۱] او فرزند سیناتروک بود و پس از پدرش به شاهی رسید. در زمان او جنگ‌های دامنه‌دار ایران و روم آغاز شد. در دوران پادشاهی او اشکانیان سرزمین‌های زیادی را در غرب و همچنین در شرق از دست دادند.

Phraates III
𐭐𐭓𐭇𐭕
شاه بزرگ
شاه شاهان
اشک
Coin of Phraates III (cropped), Ray mint.jpg
سکه فرهاد سوم ضرب شده در ری
یازدهمین شاهنشاه اشکانی
سلطنت۶۹ پ.م – ۵۷ پ.م
پیشینسیناتروک
جانشینمهرداد چهارم
درگذشته۵۷ پ.م
همسر(ان)پیریوستانا،
پیرواشتانی،
تلونیک
فرزند(ان)مهرداد پنجم
ارد دوم
دختری ناشناس
دودمانخاندان اشکانی
پدرسیناتروک
دین و مذهبآیین زرتشت

رومیان فرهاد را تحریک به لشکرکشی به ارمنستان کردند. در آن زمان پومپه که یکی از سران حکومت سه نفره روم بود، وارد آسیای صغیر شده بود. پومپه نیرومندی ارمنستان و تیگران شاه ارمنستان را جدی تلقی کرد، سفیری به ایران فرستاد و به فرهاد سوم پیشنهاد لشکرکشی به ارمنستان را داد. او تعهد داد که در صورت انجام این کار دو شهر کردوئنه و ادیابن (این دو ولایت قسمتی از آسور قدیم بودند) از آن ایران خواهند شد.

فرهاد با سپاهی انبوه و به همراه پسر ارشد تیگران و شاهزاده‌های ارمنی که در دربار ایران بودند، به ارمنستان حمله برد، آرتاشات را محاصره نمود و تیگران به کوهستان‌های اطراف فرار کرد. شاه ایران پس از فرار تیگران و سپاه او، خود را پیروز دانست و بازگشت. تیگران پس از شنیدن خبر بازگشتن فرهاد، به کشورش ارمنستان بازگشت و سپاه ایران که محاصره ارمنستان را بر عهده داشت، پراکنده شد. این پیشامدها و جنگ و گریزهای بین فرهاد و تیگران به پومپه فرصت داد تا ارمنستان را به تصرف درآورد، ولی او به پیمانی که با فرهاد بسته بود، عمل نکرد و افزون بر این فرهاد را شاهنشاه نیز نخواند. این کارهای او باعث تشدید خطر وقوع جنگ میان ایران و روم شد. پومپه که جنگ با ایرانیان را صلاح نمی‌دید، تا زمانی که در آسیا بود، با اشکانیان مدارا می‌کرد، ولی درخواست فرهاد از رومیان که رود فرات را مرز میان ایران و روم بدانند، برآورده نشد. از سوی دیگر پومپه با پارس، خوزستان و آذربایجان ارتباط برقرار کرد و دست به تحریکاتی علیه شاهنشاهی اشکانی زد.

فرهاد سرانجام به دست دو پسر خود به نام‌های مهرداد و اُرد مسموم شد.

پانویس

منابع

  • پیرنیا، حسن (مشیرالدوله)، ایران باستان، دنیای کتاب ۱۳۶۲ ص۲۲۳
فرهاد سوم
درگذشتهٔ: ۵۷ پ.م.
عنوان سلطنتی
پیشین:
سیناتروک
شاهنشاه ایران‌
۷۰ – ۵۷ پ.م.
پسین:
مهرداد سوم