فرهاد یکم

پنجمین پادشاه دودمان اشکانیان

فرهاد یکم (اشک پنجم) پنجمین شاه اشکانی (ح۱۷۶- ح۱۷۱ یش از میلاد) و جانشین و پسر فریاپت بود.

فرهاد یکم
شاه بزرگ
شاه شاهان
Phraates I.jpg
سکه فرهاد یکم
پنجمین شاه اشکانی
سلطنت۱۷۶ تا ۱۷۱ پ.م.
تاج‌گذاری۱۷۶ پ.م.
پیشینفریاپت
جانشینمهرداد یکم
درگذشته۱۷۱ پ.م.
خانداناشکانیان
پدرفریاپت

وی تپورستان را تسخیر کرد و طایفه آمردها را مجبور نمود که دربند دریای خزر و راهی را که از خراسان به ماد می‌رفت، حفظ کنند. این شاه شهر خاراکس را در ری بنا نهاد.

فرهاد یکم پیش از مرگ علی‌رغم داشتن فرزند پسر، برادر خود مهرداد را به جانشینی معین کرد. اگرچه برادر کوچکترش – مهرداد – در شجاعت و جنگاوری برتری زیادی نسبت به او داشت. اما مجلس بزرگان اشکانی – مهستان – نظر به ارشدیت فرهاد، تنها او را لایق جانشینی پدر دانست ، به هر حال او برادرش را در کار حکومت دخالت زیادی می داد.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • پیرنیا، حسن(مشیرالدوله)، ایران باستانی، دنیای کتاب ۱۳۶۲ ص ۲۱۴
فرهاد یکم
درگذشتهٔ: ۱۷۱ پ.م.
عنوان سلطنتی
پیشین:
فریاپت
شاهنشاه ایران‌
۱۷۶ – ۱۷۱ پ.م.
پسین:
مهرداد یکم