باز کردن منو اصلی

فهرست زندانیان سیاسی دربند ایرانی در سال ۱۳۸۵

این فهرست شامل تعدادی از زندانیان سیاسی است که در طی سال ۱۳۸۵ به بعد دوران محکومیت خود را در زندانهای ایران گذرانیده‌اند یا می‌گذرانند.