فهرست پاپ‌های کلیسای کاتولیک روم

فهرست پاپ‌های کلیسای کاتولیک روم فهرستی است که دربردارندهٔ تمامی پاپ‌های است که نامشان در اسناد و کتاب‌های تاریخی این کلیسا آورده شده‌است. این پاپ‌ها بالاترین و مقدس‌ترین مقام مذهبی در کلیسای کاتولیک به‌شمار می‌آیند. نخستین پاپ این کلیسا پطرس شمعون بود که او به همراه برادرش اندریاس یکی از حواریون عیسی و نخستین ایمان آورندگان به او بود. واژه پاپ در زبان لاتین به معنای «پدر» است.

فهرست پاپ‌ها به ترتیب تاریخ ویرایش

سده‌های اول تا پنجم میلادی ویرایش

سدهٔ اول میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
فارسی• سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
پولس رسول پولس رسول
۱ ۳۰/۳۳ – ۶۴/۶۸   پاپ قدیس پطرس
PETRUS
شمعون پطرس
شمعون کیفا
(کیفا به معنای صخره)
بیت صیدا، الجلیل از شاگردان و حواریون عیسی که کلید ملک بهشت را بنا بر آیهٔ کتاب مقدس (متیو ۱۶:۱۸–۱۹) از او دریافت داشت. او را با بر صلیب‌کشیدنش به‌صورت وارونه اعدام کردند. ۲۹ ژوئن روز مقدس سنت پیتر (عید سنت پیتر و سنت پل) است. او همچنین به‌عنوان نخستین اسقف روم (پاپ)و منصوب مسیح توسط کلیسای کاتولیک به رسمیت شناخته شده‌است. پیتر در مسیحیت شرقی نیز یک قدیس شناخته شده و روز مقدس او ۲۹ ژوئن است.
۲ ۶۴/۶۸ – ۷۶/۷۹   پاپ قدیس لینوس
LINUS
لینوس توسکانی (توسکانی مرکزی) روز بزرگداشت ۲۳ سپتامبر. او در مسیحیت شرقی نیز عنوان قدیس را دارد و روز بزرگداشتش ۷ ژوئن است.
۳ ۷۶/۷۹ – ۸۸/۹۱   پاپ قدیس آناکلتوس
ANACLETUS
آناکلتوس به احتمال قوی در یونان کشته شد؛ روز بزرگداشت ۲۶ آوریل.[۱]
۴ ۲۶ آوریل ۸۸ – ۲۳ نوامبر ۹۹

(۱۱ سال، ۲۱۱ روز)

پاپ قدیس کلمنت
CLEMENS
کلمنت رم روز بزرگداشت ۲۳ نوامبر. او در مسیحیت شرقی نیز به‌عنوان قدیس دارای احترام بوده و روز بزرگداشتش ۲۵ نوامبر است.
۵ ۲۳ نوامبر ۹۹ – ۲۷ اکتبر ۱۰۵

(۵ سال، ۳۳۸ روز)

  پاپ قدیس اواریستوس
EVARISTUS
آریستوس بیت‌لحم، یهودیه روز بزرگداشت ۲۶ اکتبر

سدهٔ دوم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
فارسی• سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۶/۱ ۲۷ اکتبر ۱۰۵ – ۳ مه ۱۱۵

(۹ سال، ۱۸۸ روز)

  پاپ قدیس الکساندر یکم
ALEXANDER
الکساندر رم او در مسیحیت شرقی نیز به‌عنوان قدیس دارای احترام است و روز بزرگداشت او برابر با ۱۶ مارس است.
۷/۲ ۳ مه ۱۱۵ – ۳ آوریل ۱۲۵

(۹ سال، ۳۳۵ روز)

  پاپ قدیس سیکستوس یکم
XYSTUS
  روم یا یونان او در مسیحیت شرقی نیز به‌عنوان قدیس دارای احترام است و روز بزرگداشت او برابر با ۱۰ اوت است.
۸/۳ ۳ آوریل ۱۲۵ – ۵ ژانویه ۱۳۶

(۱۰ سال، ۲۷۷ روز)

پاپ قدیس تلسفوروس
TELESPHORUS
  یونان  
۹/۴ ۵ ژانویه ۱۳۶ – ۱۱ ژانویه ۱۴۰

(۴ سال، ۶ روز)

  پاپ قدیس هیجینوس
HYGINUS
  یونان طبق روایات کشته شد؛ روز بزرگداشت ۱۱ ژانویه
۱۰/۵ ۱۱ ژانویه ۱۴۰ – ۱۱ ژوئیه ۱۵۵

(۱۵ سال، ۱۸۱ روز)

  پاپ قدیس پیوس
PIUS
  آکویلیا، فریولی، ایتالیا با شمشیر کشته شد؛ روز بزرگداشت ۱۱ ژوئیه
۱۱/۶ ۱۱ ژوئیه ۱۵۵ – ۲۰ آوریل ۱۶۶

(۱۰ سال، ۲۸۳ روز)

  پاپ قدیس آنیستوس
ANICETUS
  حمص، سوریه طبق روایات مسیحی کشته شد؛ روز بزرگداشت ۱۷ آوریل
۱۲/۷ ۲۰ آوریل ۱۶۶ – ۲۲ آوریل ۱۷۴

(۸ سال، ۲ روز)

  پاپ قدیس سوتر
SOTERIUS
  فوندی، لاتیوم، ایتالیا طبق روایات کشته شد؛ روز بزرگداشت ۲۲ آوریل
۱۳/۸ ۲۲ آوریل ۱۷۴ – ۲۶ مه ۱۸۹

(۱۵ سال، ۳۴ روز)

  پاپ قدیس الئوتروس
ELEUTHERIUS
  نیکوپولیس، اپیروس طبق روایات کشته شد؛ روز بزرگداشت ۶ مه
۱۴/۹ ۲۶ مه ۱۸۹ – ۲۸ ژوئیه ۱۹۹

(۱۰ سال، ۶۳ روز)

  پاپ قدیس ویکتور یکم
VICTOR
  آفریقای شمالی  
۱۵/۱۰ ۲۸ ژوئیه ۱۹۹ – ۲۰ دسامبر ۲۱۷

(۱۸ سال، ۱۴۵ روز)

  پاپ قدیس زفیرنیوس
ZEPHYRINUS
  رم  

سدهٔ سوم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
فارسی• سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۱۶/۱ c.۲۱۷ – ۲۲۲/۲۲۳   پاپ قدیس کالیکتوس یکم
CALLISTUS
  اسپانیا طبق روایات کشته شد؛ روز بزرگداشت ۱۴ اکتبر
۱۷/۲ ۲۲۲/۲۲۳ – ۲۳۰   پاپ قدیس اوربان یکم
URBANUS
  رم در کلیسای شرقی نیز به عنوان قدیس به‌شمار می‌رود. روز بزرگداشت ۲۵ مه.
۱۸/۳ ۲۱ژوئیه ۲۳۰
– ۲۸ سپتامبر ۲۳۵
(۵ سال)
  پاپ قدیس پونتیان
PONTIANUS
  رم نخستین پاپی که به صورت رسمی نامش در تاریخ به عنوان پاپ کلیسای کاتولیک ثبت شده‌است[نیازمند منبع]
۱۹/۴ ۲۱ نوامبر ۲۳۵
– ۳ ژانویه ۲۳۶
(۴۴ روز)
  پاپ قدیس آنتروس
ANTERUS
  یونان در کلیسای شرقی نیز به عنوان قدیس شناخته می‌شود. روز بزرگداشت ۵ اوت],.
۲۰/۵ ۱۰ ژانویه ۲۳۶
– ۲۰ ژانویه ۲۵۰
(۱۴ سال)
  پاپ قدیس فابین
FABIANUS
  رم روز بزرگداشت ۲۰ ژانویه. در کلیسای شرقی نیز به عنوان قدیس شناخته می‌شود.
۲۱/۶ ۶/۱۱ مارس ۲۵۱
– ژوئن ۲۵۳
(۲ سال)
  پاپ قدیس کورنلیوس
CORNELIUS
    بر طبق روایات مسیحی کشته شد؛ روز بزرگداشت ۱۶ سپتامبر
۲۲/۷ ۲۵ ژوئن ۲۵۳
– ۵ مارس ۲۵۴
(۲۵۶ روز)
  پاپ قدیس لوسیوس یکم
LUCIUS
  رم روز بزرگداشت ۴ مارس
۲۳/۸ ۱۲ مه ۲۵۴
– ۲ اوت ۲۵۷
(۳ سال)
  پاپ قدیس استفان یکم
STEPHANUS
  رم کشته شد؛ روز بزرگداشت ۲ اوت.
۲۴/۹ ۳۰/۳۱ اوت ۲۵۷
– ۶ اوت ۲۵۸
(۳۴۰/۳۴۱ روز)
  پاپ قدیس سیکستوس دوم
XYSTUS Secundus
  یونان کشته شد، او در کلیسای شرق نیز به عنوان قدیس شناخته می‌شود. روز بزرگداشت ۱۰ اوت.
۲۵/۱۰ ۲۲ ژوئیه ۲۵۹
– ۲۶ دسامبر ۲۶۸
(۹ سال)
  پاپ قدیس دیونیسیوس
DIONYSIUS
  یونان روز بزرگداشت ۲۶ دسامبر
۲۶/۱۱ ۵ ژانویه ۲۶۹
– ۳۰ دسامبر ۲۷۴
(۵ سال)
  پاپ قدیس فلیکس یکم
FELIX
  رم  
۲۷/۱۲ ۴ ژانویه ۲۷۵
– ۷ دسامبر ۲۸۳
(۸ سال)
  پاپ قدیس اوتوکین
EUTYCHIANUS
     
۲۸/۱۳ ۱۷ دسامبر ۲۸۳
– ۲۲ آوریل ۲۹۶
(۱۲ سال)
  پاپ قدیس کایوس
CAIUS
    بر اساس روایات او کشته شد، او در کلیسای شرق نیز قدیس است. روز بزرگداشت ۲۲ آوریل. در کلیسای شرق ۱۱ اوت
۲۹/۱۴ ۳۰ ژوئن ۲۹۶
– ۱ آوریل ۳۰۴
(۷ سال)
  پاپ قدیس مارسلینیوس
MARCELLINUS
    روز بزرگداشت ۲۶ آوریل. او در کلیسای شرق نیز قدیس است. روز بزرگداشت در کلیسای شرق ۷ ژوئن.

سدهٔ چهارم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
فارسی• سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۳۰/۱ ۳۰۸ – ۳۰۹   پاپ قدیس مارسلوس یکم
MARCELLUS
     
۳۱/۲ c.309 – c.۳۱۰   پاپ قدیس پاپ اوزبیوس
EUSEBIUS
     
۳۲/۳ ۲ ژوئیه ۳۱۱
– ۱۰ ژانویه ۳۱۴
(۲ سال)
  پاپ قدیس میلتیادس
MILTIADES
  آفریقا نخستین پاپ پس از اعلام فرمان میلان در سال ۳۱۳ میلادی توسط کنستانتین یکم و پایان شکنجه مسیحیان توسط امپراتوری روم
۳۳/۴ ۳۱ ژانویه ۳۱۴
– ۳۱ دسامبر ۳۳۵
(۲۱ سال)
  پاپ قدیس سیلوستر یکم
SILVESTER
  Sant'Angelo a Scala, آولینو روز بزرگداشت ۳۱ دسامبر. همچنین او در کلیسای شرقی نیز مورد تکریم قرار می‌گیرد. روز بزرگداشت ۲ ژانویه در کلیسای شرقی. شورای نیقیه، ۳۲۵.
۳۴/۵ ۱۸ ژانویه ۳۳۶
– ۷ اکتبر ۳۳۶
(۲۶۳ روز)
  پاپ قدیس پاپ مارک
MARCUS
  رم روز بزرگداشت ۷ اکتبر
۳۵/۶ ۶ فوریه ۳۳۷
– ۱۲ آوریل ۳۵۲
(۱۵ سال)
  پاپ قدیس ژولیوس یکم
IULIUS
  رم  
۳۶/۷ ۱۷ مه ۳۵۲
– ۲۴ سپتامبر ۳۶۶
(۱۴ سال)
لیبریوس
LIBERIUS
    روز بزرگداشت در کلیسای شرقی ۲۷ اوت.
۳۷/۸ ۱ اکتبر ۳۶۶
– ۱۱ دسامبر ۳۸۴
(۱۸ سال)
  پاپ قدیس دامازوس
DAMASUS
  ایدانا نووا، پرتغال حافظ جروم، و جزو گماشتگان ولگاته برای برگردان کتاب مقدس. شورای رم،
۳۸/۹ ۱۱ دسامبر ۳۸۴
– ۲۶ نوامبر ۳۹۹
(۱۴ سال)
  پاپ قدیس سیریسیوس
Papa SIRICIUS
    نخستین اسقف رم با عنوان "پاپا" ("پاپ")
۳۹/۱۰ ۲۷ نوامبر ۳۹۹
– ۱۹ دسامبر ۴۰۱
(۲ سال)
  پاپ قدیس آناستازیوس یکم
Papa ANASTASIUS
     

سدهٔ پنجم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
فارسی• سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۴۰/۱ ۲۲ دسامبر ۴۰۱
– ۱۲ مارس ۴۱۷
(۱۵ سال)
  پاپ قدیس اینوسنت یکم
Papa INNOCENTIUS
    ویزیگوت‌ها اخراج از رم (۴۱۰) تحت آلاریک
۴۱/۲ ۱۸ مارس ۴۱۷
– ۲۶ دسامبر ۴۱۸
(۱ سال)
  پاپ قدیس زوزیموس
Papa ZOSIMUS
     
۴۲/۳ ۲۸/۲۹ دسامبر ۴۱۸
– ۴ سپتامبر ۴۲۲
(۳ سال)
  پاپ قدیس بونیفاس یکم
پاپا BONIFACIUS
     
۴۳/۴ ۱۰ سپتامبر ۴۲۲
– ۲۷ ژوئیه ۴۳۲
(۹ سال)
  پاپ قدیس سلستین یکم
Papa COELESTINUS
  رم، امپراتوری روم غربی روز بزرگداشت ۸ آوریل.
۴۴/۵ ۳۱ ژوئیه ۴۳۲
– مارس /اوت ۴۴۰
(۸ سال)
پاپ قدیس سیکتوس سوم
Papa XYSTUS Tertius
     
۴۵/۶ ۲۹ سپتامبر ۴۴۰
– ۱۰ نوامبر ۴۶۱
(۲۱ سال)
  پاپ قدیس لئون یکم
Papa LEO MAGNUS
  رم متقاعد کردن آتیلا از صرف نظر کردن حمله به ایتالیا. روز بزرگداشت ۱۰ نوامبر. وی همچنین در کلیسای شرق نیز موزد تکریم قرار می‌گیرد. روز بزرگداشت در کلیسای شرق :۱۸ فوریه.
۴۶/۷ ۱۹ نوامبر ۴۶۱
– ۲۹ فوریه ۴۶۸
(۶ سال)
  پاپ قدیس هیلاریوس
Papa HILARIUS
  ساردنی، امپراتوری روم غربی  
۴۷/۸ ۳ مارس ۴۶۸
– ۱۰ مارس ۴۸۳
(۱۵ سال)
  پاپ قدیس سیمپلیسیوس
Papa SIMPLICIUS
  تیولی، ایتالیا، ایتالیا  
۴۸/۹ ۱۳ مارس ۴۸۳
– ۱ مارس ۴۹۲
(۸ سال)
  پاپ قدیس فلیکس سوم (فلیکس دوم)
Papa FELIX Tertius (Secundus)
  رم گاهی با نام فیلیکس دوم خوانده می‌شد.
۴۹/۱۰ ۱ مارس ۴۹۲
– ۲۱ نوامبر ۴۹۶
(۴ سال)
  پاپ قدیس ژلازیوس یکم
Papa GELASIUS
  آفریقا  
۵۰/۱۱ ۲۴ نوامبر ۴۹۶
– ۱۹ نوامبر ۴۹۸
(۱ سال)
  آناستازیوس دوم
Papa ANASTASIUS Secundus
     
۵۱/۱۲ ۲۲ نوامبر ۴۹۸
– ۱۹ ژوئیه ۵۱۴
(۱۵ سال)
  پاپ قدیس سیماکوس
Papa SYMMACHUS
  ساردنی  

سده‌های ششم تا دهم میلادی ویرایش

سدهٔ ششم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
فارسی• سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۵۲/۱ ۲۰ ژوئیه ۵۱۴
– ۱۹ ژوئیه ۵۲۳
(۸ سال)
پاپ قدیس هورمیسداس
Papa HORMISDUS
  فروزینونه، لاتیوم جنوبی، ایتالیا پدر پاپ سیلوریوس
۵۳/۲ ۱۳ اوت ۵۲۳
– ۱۸ مه ۵۲۶
(۲ سال)
  پاپ قدیس ژان اول
Papa IOANNES
  توسکانی  
۵۴/۳ ۱۳ ژوئیه ۵۲۶
– ۲۲ سپتامبر ۵۳۰
(۴ سال)
  پاپ قدیس فلیکس چهارم (Felix III)
Papa FELIX Quartus (Tertius)
  سامنیوم گاهی از او به نام فیلیکس سوم یاد می‌شد.
۵۵/۴ ۲۲ سپتامبر ۵۳۰
– ۱۷ اکتبر ۵۳۲
(۲ سال)
  بونیفاس دوم
Papa BONIFACIUS Secundus
  رم تا اوستروگوت‌ها parents  
۵۶/۵ ۲ ژانویه ۵۳۳
– ۸ مه ۵۳۵
(۲ سال)
  ژان دوم (پاپ)
Papa IOANNES Secundus
Mercurius رم نخستین پاپی که از هیچ نامی برای خود استفاده نکرد. علت این امر مرکوری یکی از افسانه‌های خدایان روم بود.
۵۷/۶ ۱۳ مه ۵۳۵
– ۲۲ آوریل ۵۳۶
(۳۴۶ روز)
  پاپ قدیس آگاپتوس یکم
Papa AGAPETUS
  رم، پادشاهی اوستریوک روز بزرگداشت ۲۲ آوریل، ۲۰ سپتامبر. در کلیسای شرقی روز بزرگداشت ۱۷ آوریل.
۵۸/۷ ۱ ژوئن ۵۳۶
– ۱۱ نوامبر ۵۳۷
(۱ سال)
  پاپ قدیس سیلوریوس
Papa SILVERIUS
    Exiled; روز بزرگداشت ۲۰ ژوئن، پسر هورمیسداس
۵۹/۸ ۲۹ مارس ۵۳۷
– ۷ ژوئن ۵۵۵
(۱۸ سال)
  ویژیلیوس
Papa VIGILIUS
  رم  
۶۰/۹ ۱۶ آوریل ۵۵۶
– ۴ مارس ۵۶۱
(۵ سال)
  پلاژیوس یکم
Papa PELAGIUS
  رم  
۶۱/۱۰ ۱۷ ژوئیه ۵۶۱
– ۱۳ ژوئیه ۵۷۴
(۱۲ سال)
  ژان سوم
Papa IOANNES Tertius
Catelinus رم، امپراتوری روم شرقی  
۶۲/۱۱ ۲ ژوئن ۵۷۵
– ۳۰ ژوئیه ۵۷۹
(۴ سال)
  بندیکت یکم
Papa BENEDICTUS
     
۶۳/۱۲ ۲۶ نوامبر ۵۷۹
– ۷ فوریه ۵۹۰
(۱۰ سال)
  پلاژیوس دوم
Papa PELAGIUS Secundus
  رم  
۶۴/۱۳ ۳ سپتامبر ۵۹۰
– ۱۲ مارس ۶۰۴
(۱۳ سال)
  پاپ قدیس گریگوری یکم, نظام سنت بندیکت
Papa GREGORIUS MAGNUS
  رم نخستین پاپی که از عنوان رسمی "خادم خادمان خدا" (به لاتین :servus servorum Dei) و "اسقف کبیر". روز بزرگداشت ۳ سپتامبر. وی همچنین در کلیسای شرقی نیز مورد تکریم قرار می‌گیرد. روز بزرگداشت او در این کلیسا در ۱۲ مارس قرار دارد.

سدهٔ هفتم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۶۵/۱ ۱۳ سپتامبر ۶۰۴
– ۲۲ فوریه ۶۰۶
(۱ سال)
  سابینین
Papa SABINIANUS
  بلرا  
۶۶/۲ ۱۹ فوریه ۶۰۷
– ۱۲ نوامبر ۶۰۷
(۲۶۷ روز)
  بونیفاس سوم
Papa BONIFACIUS Tertius
  رم  
۶۷/۳ ۲۵ اوت ۶۰۸
– ۸ مه ۶۱۵
(۶ سال)
  پاپ قدیس بونیفاس چهارم, نظام سنت بندیکت
Papa BONIFACIUS Quartus
  Marsica First Pope to bear the same name as his predecessor. Member of the نظام سنت بندیکت.
۶۸/۴ ۱۹ اکتبر ۶۱۵
– ۸ نوامبر ۶۱۸
(۳ سال)
  آدئوداتوس یکم
(Deusdedit)
Papa ADEODATUS
  رم Sometimes called Deusdedit, and then آدئوداتوس دوم is called Pope Adeodatus without a number
۶۹/۵ ۲۳ دسامبر ۶۱۹
– ۲۵ اکتبر ۶۲۵
(۵ سال)
  بونیفاس پنجم
Papa BONIFACIUS Quintus
  ناپل  
۷۰/۶ ۲۷ اکتبر ۶۲۵
– ۱۲ اکتبر ۶۳۸
(۱۲ سال)
  هونوریوس یکم
Papa HONORIUS
  کامپانیا، امپراتوری روم شرقی  
۷۱/۷ اکتبر ۶۳۸
– ۲ اوت ۶۴۰
(۱ سال)
  سورینوس
Papa SEVERINUS
  رم  
۷۲/۸ ۲۴ دسامبر ۶۴۰
– ۱۲ اکتبر ۶۴۲
(۱ سال)
  ژان چهارم
Papa IOANNES Quartus
  زادار، دالماتیا، now کرواسی  
۷۳/۹ ۲۴ نوامبر ۶۴۲
– ۱۴ مه ۶۴۹
(۶ سال)
  تئودور یکم
Papa THEODORUS
  فلسطین  
۷۴/۱۰ ژوئیه ۶۴۹
– ۱۶ سپتامبر ۶۵۵
(۶ سال)
  پاپ قدیس مارتینوس یکم
Papa MARTINUS
  Near تودی (ایتالیا), اومبریا، امپراتوری روم شرقی روز بزرگداشت ۱۲ نوامبر. Also revered as a saint in Eastern Christianity, with a روز بزرگداشت of ۱۴ آوریل.
۷۵/۱۱ ۱۰ اوت ۶۵۴
– ۲ ژوئن ۶۵۷
(۲ سال)
  پاپ قدیس اوژنیوس یکم
Papa EUGENIUS
  رم  
۷۶/۱۲ ۳۰ ژوئیه ۶۵۷
– ۲۷ ژانویه ۶۷۲
(۱۴ سال)
  پاپ قدیس ویتالیانوس
Papa VITALIANUS
  Segni, امپراتوری روم شرقی  
۷۷/۱۳ ۱۱ آوریل ۶۷۲
– ۱۷ ژوئن ۶۷۶
(۴ سال)
  آدئوداتوس دوم, نظام سنت بندیکت
Papa ADEODATUS Secundus
  رم، امپراتوری روم شرقی Sometimes called Pope Adeodatus (without a number) when آدئوداتوس یکم is called Pope Deusdedit. Member of the نظام سنت بندیکت.
۷۸/۱۴ ۲ نوامبر ۶۷۶
– ۱۱ آوریل ۶۷۸
(۱ سال)
  دونوس
Papa DONUS
  رم، امپراتوری بیزانس  
۷۹/۱۵ ۲۷ ژوئن ۶۷۸
– ۱۰ ژانویه ۶۸۱
(۲ سال)
  پاپ قدیس آگاتو
Papa AGATHO
  سیسیل Also revered as a saint in Eastern Christianity, with a روز بزرگداشت of ۲۰ فوریه.
۸۰/۱۶ دسامبر ۶۸۱
– ۳ ژوئیه ۶۸۳
(۱ سال)
پاپ قدیس لئون دوم
Papa LEO Secundus
  سیسیل روز بزرگداشت ۳ ژوئیه
۸۱/۱۷ ۲۶ ژوئن ۶۸۴
– ۸ مه ۶۸۵
(۳۱۷ روز)
  پاپ قدیس بندیکت دوم
Papa BENEDICTUS Secundus
  رم، امپراتوری بیزانس روز بزرگداشت ۷ مه
۸۲/۱۸ ۱۲ ژوئیه ۶۸۵
– ۲ اوت ۶۸۶
(۱ سال)
  ژان پنجم
Papa IOANNES Quintus
  سوریه  
۸۳/۱۹ ۲۱ اکتبر ۶۸۶
– ۲۲ سپتامبر ۶۸۷
(۳۳۵ روز)
  کونون
Papa CONON
     
۸۴/۲۰ ۱۵ دسامبر ۶۸۷
– ۸ سپتامبر ۷۰۱
(۱۳ سال)
  پاپ قدیس سرجیوس
Papa SERGIUS
  سیسیل  

سدهٔ هشتم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۸۵/۱ ۳۰ اکتبر ۷۰۱
– ۱۱ ژانویه ۷۰۵
(۳ سال)
  ژان ششم
Papa IOANNES Sextus
  یونان  
۸۶/۲ ۱ مارس ۷۰۵
– ۱۸ اکتبر ۷۰۷
(۲ سال)
  ژان هفتم
Papa IOANNES Septimus
  یونان Second pope to bear the same name as his predecessor
۸۷/۳ ۱۵ ژانویه ۷۰۸
– ۴ فوریه ۷۰۸
(۲۱ روز)
  سیسینیوس
Papa SISINNIUS
  سوریه  
۸۸/۴ ۲۵ مارس ۷۰۸
– ۹ آوریل ۷۱۵
(۷ سال)
کنستانتین یکم
Papa CONSTANTINUS
  سوریه Last pope to visit یونان until ژان پل دوم in 2001
۸۹/۵ ۱۹ مه ۷۱۵
– ۱۱ فوریه ۷۳۱
(۱۵ سال)
  پاپ قدیس گریگوری دوم
Papa GREGORIUS Secundus
  رم، امپراتوری بیزانس روز بزرگداشت ۱۱ فوریه
۹۰/۶ ۱۸ مارس ۷۳۱
– ۲۸ نوامبر ۷۴۱
(۱۰ سال)
گریگوری سوم
Papa GREGORIUS Tertius
  سوریه Third pope to bear the same name as his predecessor
۹۱/۷ ۳ دسامبر ۷۴۱
– ۱۴/۲۲ مارس ۷۵۲
(۱۰ سال)
  پاپ قدیس زکریا
Papa ZACHARIAS
  یونان روز بزرگداشت ۱۵ مارس
(never consecrated) ۲۳ مارس ۷۵۲
– ۲۵ مارس ۷۵۲
(Never took office as pope)
استفان (پاپ)
Papa Electus STEPHANUS
    Sometimes known as Stephen II. Died three روز after his election having never received episcopal consecration. Some lists still include his name. The Vatican sanctioned his addition to the list of popes in the sixteenth سده، however he was removed in 1961. He is no longer considered a pope by the Catholic Church.
۹۲/۸ ۲۶ مارس ۷۵۲
– ۲۶ آوریل ۷۵۷
(۵ سال)
  استفان دوم (Stephen III)
Papa STEPHANUS Secundus (Tertius)
    Sometimes called Stephen III
۹۳/۹ ۲۹ مه ۷۵۷
– ۲۸ ژوئن ۷۶۷
(۱۰ سال)
  پاپ قدیس پل یکم
Papa PAULUS
  رم  
۹۴/۱۰ ۱/۷ اوت ۷۶۷
– ۲۴ ژانویه ۷۷۲
(۴ سال)
  استفان سوم (Stephen IV)
Papa STEPHANUS Tertius (Quartus)
  سیسیل Sometimes called Stephen IV
۹۵/۱۱ ۱ فوریه ۷۷۲
– ۲۶ دسامبر ۷۹۵
(۲۳ سال)
  آدریان یکم
Papa HADRIANUS
  رم  
۹۶/۱۲ ۲۶ دسامبر ۷۹۵
– ۱۲ ژوئن ۸۱۶
(۲۰ سال)
  پاپ قدیس لئون سوم
Papa LEO Tertius
  رم Crowned شارلمانی Imperator Augustus on کریسمس، ۸۰۰، thereby initiating what would become the office of امپراتوری مقدس روم requiring the imprimatur of the pope for its legitimacy

سدهٔ نهم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد Age at election / death or resigned تعداد سال پاپ بودن توضیحات
۹۷/۱ ۱۲ ژوئن ۸۱۶ – ۲۴ ژانویه ۸۱۷   استفان چهارم (Stephen V)
Papa STEPHANUS Quartus (Quintus)
      Sometimes called Stephen V
۹۸/۲ ۲۵ ژانویه ۸۱۷ – ۱۱ فوریه ۸۲۴   پاپ قدیس پاسکال یکم
Papa PASCHALIS
  رم   ۷  
۹۹/۳ ۸ مه ۸۲۴ – اوت ۸۲۷   اوژن دوم
Papa EUGENIUS Secundus
  رم   ۳  
۱۰۰/۴ اوت ۸۲۷ – سپتامبر ۸۲۷   ولنتاین
Papa VALENTINUS
  رم    
۱۰۱/۵ ۸۲۷ – ژانویه ۸۴۴   گریگوری چهارم
Papa GREGORIUS Quartus
  رم   ۱۷  
۱۰۲/۶ ژانویه ۸۴۴ – ۷ ژانویه ۸۴۷ سرجیوس دوم
Papa SERGIUS Secundus
  رم   ۳  
۱۰۳/۷ ژانویه ۸۴۷ – ۱۷ ژوئیه ۸۵۵   پاپ قدیس لئون چهارم, نظام سنت بندیکت
Papa LEO Quartus
  رم   ۸ Member of the نظام سنت بندیکت.
۱۰۴/۸ ۸۵۵ – ۷ آوریل ۸۵۸ بندیکت سوم
Papa BENEDICTUS Tertius
  رم      
۱۰۵/۹ ۲۴ آوریل ۸۵۸ – ۱۳ نوامبر ۸۶۷   پاپ قدیس نیکلاس یکم
(Nicholas the Great)
Papa NICOLAUS MAGNUS
  رم   ۹  
۱۰۶/۱۰ ۱۴ دسامبر ۸۶۷ – ۱۴ دسامبر ۸۷۲   آدریان دوم
Papa HADRIANUS Secundus
  رم   ۵  
۱۰۷/۱۱ ۱۴ دسامبر ۸۷۲ – ۱۶ دسامبر ۸۸۲ ژان هشتم
Papa IOANNES Octavus
  رم   ۱۰  
۱۰۸/۱۲ ۱۶ دسامبر ۸۸۲ – ۱۵ مه ۸۸۴   مارینوس یکم
Papa MARINUS
  Gallese, رم   ۱  
۱۰۹/۱۳ ۱۷ مه ۸۸۴ – c.سپتامبر ۸۸۵   پاپ قدیس آدریان سوم
Papa HADRIANUS Tertius
  رم      
۱۱۰/۱۴ ۸۸۵ – ۱۴ سپتامبر ۸۹۱   استفان پنجم (Stephen VI)
Papa STEPHANUS Quintus (Sextus)
  رم     Sometimes called Stephen VI
۱۱۱/۱۵ ۱۹ سپتامبر ۸۹۱ – ۴ آوریل ۸۹۶   فورموزوس
Papa FORMOSUS
  Ostia Antica (district)   ۴ Posthumous execution following the Cadaver Synod
۱۱۲/۱۶ ۴ آوریل ۸۹۶ – ۱۹ آوریل ۸۹۶   بونیفاس ششم
Papa BONIFACIUS Sextus
  رم    
۱۱۳/۱۷ ۲۲ مه ۸۹۶ – اوت ۸۹۷   استفان ششم (Stephen VII)
Papa STEPHANUS Sextus (Septimus)
      ۱ Sometimes called Stephen VII
۱۱۴/۱۸ اوت ۸۹۷ – نوامبر ۸۹۷ رومانوس
Papa ROMANUS
  Gallese, رم    
۱۱۵/۱۹ دسامبر ۸۹۷ تئودور دوم
Papa THEODORUS Secundus
  رم    
۱۱۶/۲۰ ژانویه ۸۹۸ – ژانویه ۹۰۰   ژان نهم, نظام سنت بندیکت
Papa IOANNES Nonus
  Tivoli, ایتالیا     Member of the نظام سنت بندیکت.
۱۱۷/۲۱ ۹۰۰ – ۹۰۳ بندیکت چهارم
Papa BENEDICTUS Quartus
  رم      

سدهٔ دهم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد Age at election / death or resigned # سال as pope توضیحات
۱۱۸/۱ ژوئیه ۹۰۳ – سپتامبر ۹۰۳   لئون پنجم
Papa LEO Quintus
  آردئا    
۱۱۹/۲ ۲۹ ژانویه ۹۰۴ – ۱۴ آوریل ۹۱۱   سرجیوس سوم
Papa SERGIUS Tertius
  رم   ۷ " The Rule of the Harlots " begins
۱۲۰/۳ آوریل ۹۱۱ – ژوئن 913 آناستازیوس سوم
Papa ANASTASIUS Tertius
  رم   ۲  
۱۲۱/۴ ژوئیه /اوت ۹۱۳ – فوریه/مارس ۹۱۴ لندو
Papa LANDO
  Sabina (region), ایتالیا    
۱۲۲/۵ مارس ۹۱۴ – مه ۹۲۸ ژان دهم
Papa IOANNES Decimus
  Romagna, ایتالیا   ۱۴  
۱۲۳/۶ مه ۹۲۸ – دسامبر ۹۲۸ لئون ششم
Papa LEO Sextus
  رم    
۱۲۴/۷ دسامبر ۹۲۸ – فوریه ۹۳۱ استفان هفتم (Stephen VIII)
Papa STEPHANUS Septimus (Octavus)
  رم   ۲ Sometimes called Stephen VIII
۱۲۵/۸ فوریه/مارس ۹۳۱ – دسامبر ۹۳۵   ژان یازدهم
Papa IOANNES Undecimus
  رم   ۴  
۱۲۶/۹ ۳ ژانویه ۹۳۶ – ۱۳ ژوئیه ۹۳۹   لئون هفتم, نظام سنت بندیکت
Papa LEO Septimus
      ۳ Member of the نظام سنت بندیکت.
۱۲۷/۱۰ ۱۴ ژوئیه ۹۳۹ – اکتبر ۹۴۲   استفان هشتم (Stephen IX)
Papa STEPHANUS Octavus (Nonus)
  آلمان   ۳ Sometimes called Stephen IX
۱۲۸/۱۱ ۳۰ اکتبر ۹۴۲ – مه ۹۴۶   مارینوس دوم
Papa MARINUS Secundus
  رم   ۳  
۱۲۹/۱۲ ۱۰ مه ۹۴۶ – دسامبر ۹۵۵ آگاپتوس دوم
Papa AGAPETUS Secundus
  رم   ۹  
۱۳۰/۱۳ ۱۶ دسامبر ۹۵۵ – ۱۴ مه ۹۶۴   ژان دوازدهم
Papa IOANNES Duodecimus
Octavian رم   ۸ Deposed in 963 by Emperor Otto invalidly; end of the " The Rule of the Harlots "
۱۳۱/۱۴ ۲۲ مه ۹۶۴ – ۲۳ ژوئن ۹۶۴ بندیکت پنجم
Papa BENEDICTUS Quintus
  رم   Elected after ژان دوازدهم's death by the people of رم، in opposition to the Antipope لئون هشتم who was appointed by Emperor Otto; Benedict accepted his deposition in 964 leaving Leo as sole pope.
۱۳۲/۱۵ ژوئیه ۹۶۴ – ۱ مارس ۹۶۵ لئون هشتم
Papa LEO Octavus
  رم   Appointed antipope by Emperor Otto in 963 in opposition to ژان دوازدهم and بندیکت پنجم. He became the true Pope after Benedict V was deposed
۱۳۳/۱۶ ۱ اکتبر ۹۶۵ – ۶ سپتامبر ۹۷۲   ژان سیزدهم
Papa IOANNES Tertius Decimus
  رم   ۶  
۱۳۴/۱۷ ۱۹ ژانویه ۹۷۳ – ژوئن ۹۷۴ بندیکت ششم
Papa BENEDICTUS Sextus
  رم، ایالات پاپی   ۱ Deposed and murdered
۱۳۵/۱۸ اکتبر ۹۷۴ – ۱۰ ژوئیه ۹۸۳ بندیکت هفتم
Papa BENEDICTUS Septimus
  رم   ۸  
۱۳۶/۱۹ دسامبر ۹۸۳ – ۲۰ اوت ۹۸۴ ژان چهاردهم
Papa IOANNES Quartus Decimus
Pietro Campanora پاویا    
۱۳۷/۲۰ اوت ۹۸۵ – مارس ۹۹۶ ژان پانزدهم
Papa IOANNES Quintus Decimus
  رم   ۱۰  
۱۳۸/۲۱ ۳ مه ۹۹۶ – ۱۸ فوریه ۹۹۹   گریگوری پنجم
Papa GREGORIUS Quintus
Bruno of Carinthia (duchy) آلمان، امپراتوری مقدس روم   ۲ First German Pope
۱۳۹/۲۲ ۲ آوریل ۹۹۹ – ۱۲ مه ۱۰۰۳   سیلوستر دوم
Papa SILVESTER Secundus
Gerbert d'Aurillac Auvergne (province) region of فرانسه   ۴ First فرانسوی Pope

سده یازدهم تا پانزدهم میلادی ویرایش

سدهٔ یازدهم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۱۴۰/۱ ژوئن ۱۰۰۳
– دسامبر ۱۰۰۳
  ژان هفدهم
Papa IOANNES Septimus Decimus
Siccone رم، ایالات پاپی  
۱۴۱/۲ ۲۵ دسامبر ۱۰۰۳
– ژوئیه ۱۰۰۹
(۵ سال)
  ژان هجدهم
Papa IOANNES DuodeVicesimus
Giovanni Fasano; Phasianus Rapagnano, ایالات پاپی  
۱۴۲/۳ ۳۱ ژوئیه ۱۰۰۹
– ۱۲ مه ۱۰۱۲
(۲ سال)
  سرجیوس چهارم
Papa SERGIUS Quartus
Pietro Boccapecora رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم  
۱۴۳/۴ ۱۸ مه ۱۰۱۲
– ۹ آوریل ۱۰۲۴
(۱۱ سال)
  بندیکت هشتم
Papa BENEDICTUS Octavus
Theophylactus II, Count of Tusculum رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم  
۱۴۴/۵ آوریل /مه ۱۰۲۴
– ۲۰ اکتبر ۱۰۳۲
(۸ سال)
  ژان نوزدهم
Papa IOANNES UndeVicesimus
Romanus, Count of Tusculum رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم  
۱۴۵/۶ ۱۰۳۲–۱۰۴۴ بندیکت نهم
Papa BENEDICTUS Nonus
Theophylactus III, Count of Tusculum رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم ۱st Term
۱۴۶/۷ ۱۰۴۵   سیلوستر سوم
Papa SILVESTER Tertius
John, Bishop of Sabina رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Validity of election questioned; considered پادپاپ; deposed at the Council of Sutri.
۱۴۷/۸ ۱۰۴۵–۱۰۴۶ بندیکت نهم
Papa BENEDICTUS Nonus
Theophylactus III, Count of Tusculum رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم ۲nd Term; deposed at the Council of Sutri
۱۴۸/۹ آوریل /مه ۱۰۴۵
– ۲۰ دسامبر ۱۰۴۶
(۱ سال)
  گریگوری ششم
Papa GREGORIUS Sextus,
Johannes Gratianus رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Deposed at the Council of Sutri
۱۴۹/۱۰ ۲۴ دسامبر ۱۰۴۶
– ۹ اکتبر ۱۰۴۷
(۲۸۹ روز)
  کلمنت دوم
Papa CLEMENS Secundus
Suidger هورنبرگ، دوک‌نشین ساکسونی، امپراتوری مقدس روم  
۱۵۰/۱۱ نوامبر ۱۰۴۷
– ۱۰۴۸
بندیکت نهم
Papa BENEDICTUS Nonus
Theophylactus III, Count of Tusculum رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم ۳rd Term; deposed and excommunicated
۱۵۱/۱۲ ۱۷ ژوئیه ۱۰۴۸
– ۹ اوت ۱۰۴۸
(۲۳ روز)
  دامازوس دوم
Papa DAMASUS Secundus
Poppo Pildenau, دوک‌نشین باواریا، امپراتوری مقدس روم  
۱۵۲/۱۳ ۱۲ فوریه ۱۰۴۹
– ۱۹ آوریل ۱۰۵۴
(۵ سال)
  پاپ قدیس لئون نهم
Papa LEO Nonus
Bruno, Count of Dagsbourg اگوییسهایم، Duchy of Swabia, امپراتوری مقدس روم In 1054, Leo IX and Patriarch of Constantinople Michael I Cerularius excommunicated each other, beginning the still-existing جدایی شرق و غرب.
۱۵۳/۱۴ ۱۳ آوریل ۱۰۵۵
– ۲۸ ژوئیه ۱۰۵۷
(۲ سال)
  ویکتور دوم
Papa VICTOR Secundus
Gebhard, ویکتور دوم، Tollenstein, and Hirschberg پادشاهی آلمان، امپراتوری مقدس روم  
۱۵۴/۱۵ ۲ اوت ۱۰۵۷
– ۲۹ مارس ۱۰۵۸
(۲۴۱ روز)
  استفان نهم (Stephen X), نظام سنت بندیکت
Papa STEPHANUS Nonus (Decimus)
Frédéric de Lorraine Lorraine (province), امپراتوری مقدس روم Sometimes called Stephen X. Member of the نظام سنت بندیکت.
۱۵۵/۱۶ ۶ دسامبر ۱۰۵۸
– ۲۷ ژوئیه ۱۰۶۱
(۲ سال)
  پاپ نیکلاس دوم
Papa NICOLAUS Secundus
Gérard de Bourgogne Mercury, Savoie, پادشاهی آرلس  
۱۵۶/۱۷ ۳۰ سپتامبر ۱۰۶۱
– ۲۱ آوریل ۱۰۷۳
(۱۱ سال)
  پاپ الکساندر دوم
Papa ALEXANDER Secundus
Anselmo da Baggio میلان، پادشاهی ایتالیا (قرون وسطی), امپراتوری مقدس روم  
۱۵۷/۱۸ ۲۲ آوریل ۱۰۷۳
– ۲۵ مه ۱۰۸۵
(۱۲ سال)
  پاپ قدیس گریگوری هفتم, نظام سنت بندیکت
Papa GREGORIUS Septimus
Hildebrand Sovana, پادشاهی ایتالیا (قرون وسطی), امپراتوری مقدس روم Restricted the use of title "Papa" to the Bishop of رم. Member of the نظام سنت بندیکت.
۱۵۸/۱۹ ۲۴ مه ۱۰۸۶
– ۱۶ سپتامبر ۱۰۸۷
(۱ سال)
  Bd. ویکتور سوم, نظام سنت بندیکت
Papa VICTOR Tertius
Desiderio; Desiderius; Dauferius بنونتو، Duchy of Benevento Member of the نظام سنت بندیکت.
۱۵۹/۲۰ ۱۲ مارس ۱۰۸۸
– ۲۹ ژوئیه ۱۰۹۹
(۱۱ سال)
  Bd. اوربان دوم, نظام سنت بندیکت
Papa URBANUS Secundus
Odo of Lagery Lagery, County of Champagne, فرانسه Started the نخستین جنگ صلیبی. Member of the نظام سنت بندیکت.
۱۶۰/۲۱ ۱۳ اوت ۱۰۹۹
– ۲۱ ژانویه ۱۱۱۸
(۱۸ سال)
  پاسکال دوم, نظام سنت بندیکت
Papa PASCHALIS Secundus
Raniero Bleda (سانتا صوفیا), ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Member of the نظام سنت بندیکت.

سدهٔ دوازدهم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۱۶۱/۱ ۲۴ ژانویه ۱۱۱۸
– ۲۸ ژانویه ۱۱۱۹
(۱ سال)
  گلاسیوس دوم, نظام سنت بندیکت
Papa GELASIUS Secundus
Giovanni Coniulo گائتا، شاهزاده‌نشین کاپوآ Member of the نظام سنت بندیکت.
۱۶۲/۲ ۲ فوریه ۱۱۱۹
– ۱۳ دسامبر ۱۱۲۴
(۵ سال)
  کالیکتوس دوم
Papa CALLISTUS Secundus
Guido, Count of Burgundy Quingey, County of Burgundy, امپراتوری مقدس روم Opened the First Council of the Lateran in 1123
۱۶۳/۳ ۱۵ دسامبر ۱۱۲۴
– ۱۳ فوریه ۱۱۳۰
(۵ سال)
  هونوریوس دوم, Can.Reg.
Papa HONORIUS Secundus
Lamberto Scannabecchi کاسالفیومانزه, ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Canon Regular of S. Maria di San Reno
۱۶۴/۴ ۱۴ فوریه ۱۱۳۰
– ۲۴ سپتامبر ۱۱۴۳
(۱۳ سال)
  اینوسنت دوم, Can.Reg.
Papa INNOCENTIUS Secundus
Gregorio Papareschi رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Canon Regular of Lateran; Convened the Second Council of the Lateran, 1139
۱۶۵/۵ ۲۶ سپتامبر ۱۱۴۳
– ۸ مارس ۱۱۴۴
(۱۶۴ روز)
  سلستین دوم
Papa COELESTINUS Secundus
Guido چیتا دی کاستلو، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم  
۱۶۶/۶ ۱۲ مارس ۱۱۴۴
– ۱۵ فوریه ۱۱۴۵
(۳۴۰ روز)
  لوسیوس دوم, Can.Reg.
Papa LUCIUS Secundus
Gerardo Caccianemici dal Orso بولونیا، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Canon Regular of S. Frediano di Lucca
۱۶۷/۷ ۱۵ فوریه ۱۱۴۵
– ۸ ژوئیه ۱۱۵۳
(۸ سال)
  Bd. اوژن سوم, سیسترسی‌ها
Papa EUGENIUS Tertius
Bernardo da Pisa پیزا، جمهوری پیزا، امپراتوری مقدس روم Member of the سیسترسی‌ها.
۱۶۸/۸ ۸ ژوئیه ۱۱۵۳
– ۳ دسامبر ۱۱۵۴
(۱ سال)
  آناستازیوس چهارم
Papa ANASTASIUS Quartus
Corrado Demetri della Suburra رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم  
۱۶۹/۹ ۴ دسامبر ۱۱۵۴
– ۱ سپتامبر ۱۱۵۹
(۴ سال)
  آدریان چهارم, Augustinians
Papa HADRIANUS Quartus
Nicholas Breakspear Abbots Langley, هرتفوردشایر، پادشاهی انگلند First and only English pope; purportedly granted ایرلند to هنری دوم انگلستان، پادشاه انگاند. Member of the Augustinians.
۱۷۰/۱۰ ۷ سپتامبر ۱۱۵۹
– ۳۰ اوت ۱۱۸۱
(۲۱ سال)
  الکساندر سوم
Papa ALEXANDER Tertius
Rolando سیه‌نا، پادشاهی ایتالیا (قرون وسطی), امپراتوری مقدس روم Convened the Third Council of the Lateran, 1179
۱۷۱/۱۱ ۱ سپتامبر ۱۱۸۱
– ۲۵ نوامبر ۱۱۸۵
(۴ سال)
  لوسیوس سوم
Papa LUCIUS Tertius
Ubaldo لوکا (ایتالیا), پادشاهی ایتالیا (قرون وسطی), امپراتوری مقدس روم  
۱۷۲/۱۲ ۲۵ نوامبر ۱۱۸۵
– ۱۹ اکتبر ۱۱۸۷
(۱ سال)
  اوربان سوم
Papa URBANUS Tertius
Uberto Crivelli کوجیونو, پادشاهی ایتالیا (قرون وسطی), امپراتوری مقدس روم  
۱۷۳/۱۳ ۲۱ اکتبر ۱۱۸۷
– ۱۷ دسامبر ۱۱۸۷
(۵۷ روز)
  گریگوری هشتم, Can.Reg.
Papa GREGORIUS Octavus
Alberto di Morra بنونتو، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Canon Regular Premostratense. Proposed the جنگ سوم صلیبی
۱۷۴/۱۴ ۱۹ دسامبر ۱۱۸۷
– ۲۰ مارس ۱۱۹۱[۲]
(۳ سال)
  کلمنت سوم
Papa CLEMENS Tertius
Paolo Scolari رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم  
۱۷۵/۱۵ ۲۱ مارس ۱۱۹۱
– ۸ ژانویه ۱۱۹۸
(۶ سال)
  سلستین سوم
Papa COELESTINUS Tertius
Giacinto Orsini family رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم  
۱۷۶/۱۶ ۸ ژانویه ۱۱۹۸
– ۱۶ ژوئیه ۱۲۱۶
(۱۸ سال)
  اینوسنت سوم
Papa INNOCENTIUS Tertius
Lothario dei Conti di Segni Gavignano, ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Convened the Fourth Council of the Lateran, 1215. Initiated the جنگ صلیبی چهارم. Initiated the قرون وسطی Inquisition in اسپانیا and پرتغال.

سدهٔ سیزدهم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۱۷۷/۱ ۱۸ ژوئیه ۱۲۱۶
– ۱۸ مارس ۱۲۲۷
(۱۰ سال، ۲۴۳ روز)
  هونوریوس سوم
Papa HONORIUS Tertius
Cencio رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Initiated the جنگ صلیبی پنجم.
۱۷۸/۲ ۱۹ مارس ۱۲۲۷
– ۲۲ اوت ۱۲۴۱
(۱۴ سال، ۱۵۶ روز)
  گریگوری نهم
Papa GREGORIUS Nonus
Ugolino dei Conti di Segni اناگنی، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Canonized Elisabeth of مجارستان، ۱۲۳۵. Initiated the Inquisition in فرانسه.
۱۷۹/۳ ۲۵ اکتبر ۱۲۴۱
– ۱۰ نوامبر ۱۲۴۱
(۱۶ روز)
  سلستین چهارم
Papa COELESTINUS Quartus
Goffredo Castiglioni میلان، پادشاهی ایتالیا (قرون وسطی), امپراتوری مقدس روم Died before coronation.
۱۸۰/۴ ۲۵ ژوئن ۱۲۴۳
– ۷ دسامبر ۱۲۵۴
(۱۱ سال، ۱۶۵ روز)
  اینوسنت چهارم
Papa INNOCENTIUS Quartus
Sinibaldo Fieschi جنوا، جمهوری جنوا، امپراتوری مقدس روم Convened the First Council of Lyons, 1245
۱۸۱/۵ ۱۲ دسامبر ۱۲۵۴
– ۲۵ مه ۱۲۶۱
(۶ سال، ۱۶۴ روز)
  الکساندر چهارم
Papa ALEXANDER Quartus
Rinaldo dei Conti di Jenne Jenne, ایتالیا، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم  
۱۸۲/۶ ۲۹ اوت ۱۲۶۱
– ۲ اکتبر ۱۲۶۴
(۳ سال، ۳۴ روز)
  اوربان چهارم
Papa URBANUS Quartus
Jacques Pantaléon تروای، County of Champagne, فرانسه  
۱۸۳/۷ ۵ فوریه ۱۲۶۵
– ۲۹ نوامبر ۱۲۶۸
(۳ سال، ۲۹۸ روز)
  کلمنت چهارم
Papa CLEMENS Quartus
Gui Faucoi Saint-Gilles, Gard, لانگیدوک، فرانسه  
N/A ۲۹ نوامبر ۱۲۶۸
– ۱ سپتامبر ۱۲۷۱
  دوره نبود پاپ Almost ۳ سال Papal election, 1268–1271 without a valid pope elected. This was due to a deadlock among cardinals voting for the pope.
۱۸۴/۸ ۱ سپتامبر ۱۲۷۱
– ۱۰ ژانویه ۱۲۷۶
(۴ سال، ۱۳۱ روز)
  Bd. گریگوری دهم
Papa GREGORIUS Decimus
Tebaldo House of Visconti پیاچنزا، پادشاهی ایتالیا (قرون وسطی), امپراتوری مقدس روم Convened the Second Council of Lyons, 1274.
۱۸۵/۹ ۲۱ ژانویه ۱۲۷۶
– ۲۲ ژوئن ۱۲۷۶
(۱۵۳ روز)
  Bd. اینوسنت پنجم, فرقه دومینیکن
Papa INNOCENTIUS Quintus
Pierre de Tarentaise County of Savoy, امپراتوری مقدس روم Member of the فرقه دومینیکن.
۱۸۶/۱۰ ۱۱ ژوئیه ۱۲۷۶
– ۱۸ اوت ۱۲۷۶
(۳۸ روز)
  آدریان پنجم
Papa HADRIANUS Quintus
Ottobuono Fieschi جنوا، جمهوری جنوا، امپراتوری مقدس روم  
۱۸۷/۱۱ ۸ سپتامبر ۱۲۷۶
– ۲۰ مه ۱۲۷۷
(۲۵۴ روز)
  ژان بیست‌ویکم
Papa IOANNES Vicesimus Primus
Pedro Julião (a.k.a. Petrus Hispanus and Pedro Hispano) لیسبون، پرتغال Due to a confusion over the Pope John (numbering) in the 13th سده، there was no Pope John XX. Killed in the collapse of his scientific laboratory
۱۸۸/۱۲ ۲۵ نوامبر ۱۲۷۷
– ۲۲ اوت ۱۲۸۰
(۲ سال، ۲۷۱ روز)
  نیکلاس سوم
Papa NICOLAUS Tertius
Giovanni Gaetano Orsini رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم
۱۸۹/۱۳ ۲۲ فوریه ۱۲۸۱
– ۲۸ مارس ۱۲۸۵
(۴ سال، ۳۴ روز)
  مارتین چهارم
Papa MARTINUS Quartus
Simon de Brion Meinpicien, Touraine, فرانسه  
۱۹۰/۱۴ ۲ آوریل ۱۲۸۵
– ۳ آوریل ۱۲۸۷
(۲ سال، ۱ روز)
  هونوریوس چهارم
Papa HONORIUS Quartus
Giacomo Savelli رم، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم  
۱۹۱/۱۵ ۲۲ فوریه ۱۲۸۸
– ۴ آوریل ۱۲۹۲
(۴ سال، ۴۲ روز)
  نیکلاس چهارم, فرقه فرانسیسکن
Papa NICOLAUS Quartus
Girolamo Masci Lisciano, ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم Member of the فرقه فرانسیسکن.
N/A ۴ آوریل ۱۲۹۲
– ۵ ژوئیه ۱۲۹۴
  دوره نبود پاپ ۲ سال Papal election, 1292–1294 without a valid pope elected. This was due to a deadlock among cardinals voting for the pope.
۱۹۲/۱۶ ۵ ژوئیه ۱۲۹۴
– ۱۳ دسامبر ۱۲۹۴
(۱۶۱ روز)
  پاپ قدیس سلستین پنجم, نظام سنت بندیکت
Papa COELESTINUS Quintus
Pietro da Morrone Sant' Angelo Limosano, پادشاهی سیسیل One of the few popes who resigned. Member of the نظام سنت بندیکت.
۱۹۳/۱۷ ۲۴ دسامبر ۱۲۹۴
– ۱۱ اکتبر ۱۳۰۳
(۸ سال، ۲۹۱ روز)
  بونیفاس هشتم
Papa BONIFACIUS Octavus
Benedetto Caetani اناگنی، ایالات پاپی، امپراتوری مقدس روم  

سدهٔ چهاردهم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد توضیحات
۱۹۴/۱ ۲۲ اکتبر ۱۳۰۳
– ۷ ژوئیه ۱۳۰۴
(۲۵۹ روز)
  Bd. بندیکت یازدهم, فرقه دومینیکن
Papa BENEDICTUS Undecimus
Niccolò Boccasini Treviso, ایتالیا، امپراتوری مقدس روم Member of the فرقه دومینیکن.
۱۹۵/۲ ۵ ژوئن ۱۳۰۵
– ۲۰ آوریل ۱۳۱۴
(۸ سال، ۳۱۹ روز)
  کلمنت پنجم
Papa CLEMENS Quintus
Bertrand de Got Villandraut, Gascony, فرانسه Avignon Papacy. Convened the Council of Vienne, 1311–1312. Initiated the persecution of the Knights Templar with the Pastoralis Praeeminentiae under pressure from King Philip IV of فرانسه.
N/A ۲۰ آوریل ۱۳۱۴
– ۷ اوت ۱۳۱۶
  دوره نبود پاپ ۲ سال Papal conclave, 1314-1316 without a valid pope elected. This was due to a deadlock among cardinals voting for the pope.
۱۹۶/۳ ۷ اوت ۱۳۱۶
– ۴ دسامبر ۱۳۳۴
(۱۸ سال، ۱۱۹ روز)
  ژان بیست‌ودوم
Papa IOANNES Vicesimus Secundus
Jacques d'Euse; Jacques Duèse Cahors, Quercy, فرانسه Avignon Papacy
۱۹۷/۴ ۲۰ دسامبر ۱۳۳۴
– ۲۵ آوریل ۱۳۴۲
(۷ سال، ۱۲۶ روز)
  بندیکت دوازدهم, سیسترسی‌ها
Papa BENEDICTUS Duodecimus
Jacques Fournier Saverdun, County of Foix, فرانسه Avignon Papacy. Member of the سیسترسی‌ها.
۱۹۸/۵ ۷ مه ۱۳۴۲
– ۶ دسامبر ۱۳۵۲
(۱۰ سال، ۲۱۳ روز)
  کلمنت ششم, نظام سنت بندیکت
Papa CLEMENS Sextus
Pierre Roger Maumont, Limousin, فرانسه Avignon Papacy
۱۹۹/۶ ۱۸ دسامبر ۱۳۵۲
– ۱۲ سپتامبر ۱۳۶۲
(۹ سال، ۲۶۸ روز)
  اینوسنت ششم
Papa INNOCENTIUS Sextus
Étienne Aubert Les Monts, Limousin, فرانسه Avignon Papacy
۲۰۰/۷ ۲۸ سپتامبر ۱۳۶۲
– ۱۹ دسامبر ۱۳۷۰
(۸ سال، ۸۲ روز)
  Bd. اوربان پنجم, نظام سنت بندیکت
Papa URBANUS Quintus
Guillaume (de) Grimoard Grizac, Languedoc, فرانسه Avignon Papacy. Member of the نظام سنت بندیکت.
۲۰۱/۸ ۳۰ دسامبر ۱۳۷۰
– ۲۶ مارس ۱۳۷۸
(۷ سال، ۸۶ روز)
  گریگوری یازدهم
Papa GREGORIUS Undecimus
Pierre Roger de Beaufort Maumont, Limousin, فرانسه Avignon Papacy; returns to رم؛ last فرانسوی Pope
۲۰۲/۹ ۸ آوریل ۱۳۷۸
– ۱۵ اکتبر ۱۳۸۹
(۱۱ سال، ۱۹۰ روز)
  اوربان ششم
Papa URBANUS Sextus
Bartolomeo Prignano ناپل، پادشاهی ناپل دو دستگی غرب
۲۰۳/۱۰ ۲ نوامبر ۱۳۸۹
– ۱ اکتبر ۱۴۰۴
(۱۴ سال، ۳۳۴ روز)
  بونیفاس نهم
Papa BONIFACIUS Nonus
Pietro Tomacelli ناپل، پادشاهی ناپل دو دستگی غرب

سدهٔ پانزدهم میلادی ویرایش

 • R This pope resigned his office.
 • B The exact birth date of Innocent VIII and almost all popes prior to Eugene IV is unknown, therefore the lowest probable age has been assumed for this table.
به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد سن شروع و اتمام در مقام پاپ بودن توضیحات
۲۰۴/۱ ۱۷ اکتبر ۱۴۰۴
– ۶ نوامبر ۱۴۰۶
(۲ سال، ۲۰ روز)
  اینوسنت هفتم
Papa INNOCENTIUS Septimus
Cosimo Gentile Migliorati سولمونا، پادشاهی ناپل ۶۵ / ۶۷ [B] دو دستگی غرب
۲۰۵/۲ ۳۰ نوامبر ۱۴۰۶
– ۴ ژوئیه ۱۴۱۵
(۸ سال، ۲۱۶ روز)
  گریگوری دوازدهم
Papa GREGORIUS Duodecimus
Angelo Correr Venice, جمهوری ونیز ۶۰ / ۶۹ [R][B] دو دستگی غرب; abdicated during the Council of Constance, which had been called by his opponent Antipope John XXIII.
N/A ۴ ژوئیه ۱۴۱۵
– ۱۱ نوامبر ۱۴۱۷
  دوره نبود پاپ Two-سال period without a valid pope elected.
۲۰۶/۳ ۱۱ نوامبر ۱۴۱۷
– ۲۰ فوریه ۱۴۳۱
(۱۳ سال، ۱۰۱ روز)
  مارتین پنجم
Papa MARTINUS Quintus
Oddone کولونا Genazzano, Papal States ۴۸ / ۶۲ [B] Convened the Council of Basel, 1431
۲۰۷/۴ ۳ مارس ۱۴۳۱
– ۲۳ فوریه ۱۴۴۷
(۱۵ سال، ۳۵۷ روز)
  اوژن چهارم, Augustinians
Papa EUGENIUS Quartus
Gabriele Condulmer Venice, Republic of Venice ۴۷ / ۶۳ [B] Member of the Augustinians. Crowned Sigismund, امپراتوری مقدس روم emperor at رم in 1433. Transferred the Council of Basel to Ferrara. It was later transferred again, to Florence, because of the طاعون خیارکی.
۲۰۸/۵ ۶ مارس ۱۴۴۷
– ۲۴ مارس ۱۴۵۵
(۸ سال، ۱۸ روز)
  نیکلاس پنجم
Papa NICOLAUS Quintus
Tommaso Parentucelli Sarzana, Republic of Genoa ۴۹ / ۵۷ Held Jubilee (Christian) of 1450; crowned Frederick III, امپراتوری مقدس روم emperor at رم in 1452.
۲۰۹/۶ ۸ آوریل ۱۴۵۵
– ۶ اوت ۱۴۵۸
(۳ سال، ۱۲۰ روز)
  کالیکتوس سوم
Papa CALLISTUS Tertius
Alfonso de خاندان بورجیا Xàtiva, پادشاهی والنسیا، Crown of Aragon ۷۶ / ۷۹ First Spanish pope
۲۱۰/۷ ۱۹ اوت ۱۴۵۸
– ۱۵ اوت ۱۴۶۴
(۵ سال، ۳۶۲ روز)
  پیوس دوم
Papa PIUS Secundus
Enea Silvio Piccolomini Corsignano, Republic of Siena ۵۲ / ۵۸  
۲۱۱/۸ ۳۰ اوت ۱۴۶۴
– ۲۶ ژوئیه ۱۴۷۱
(۶ سال، ۳۳۰ روز)
  پل دوم
Papa PAULUS Secundus
Pietro Barbo Venice, Republic of Venice ۴۷ / ۵۴ Nephew of Eugene IV
۲۱۲/۹ ۹ اوت ۱۴۷۱
– ۱۲ اوت ۱۴۸۴
(۱۳ سال، ۳ روز)
  سیکتوس چهارم, فرقه فرانسیسکن
Papa XYSTUS Quartus
Francesco della Rovere Celle Ligure, Republic of Genoa ۵۷ / ۷۰ Member of the فرقه فرانسیسکن. Commissioned the کلیسای سیستین. Authorized an Inquisition targeting converted (Jewish) Christians in اسپانیا، at the request of فرمانروایان کاتولیک.
۲۱۳/۱۰ ۲۹ اوت ۱۴۸۴
– ۲۵ ژوئیه ۱۴۹۲
(۷ سال، ۳۳۱ روز)
  اینوسنت هشتم
Papa INNOCENTIUS Octavus
Giovanni Battista Cybo Genoa, Republic of Genoa ۵۱ / ۵۹ [B] Appointed توماس دو تورکمادا
۲۱۴/۱۱ ۱۱ اوت ۱۴۹۲
– ۱۸ اوت ۱۵۰۳
(۱۱ سال، ۷ روز)
  الکساندر ششم
Papa ALEXANDER Sextus
Rodrigo de Lanzòl-خاندان بورجیا Xàtiva, پادشاهی والنسیا، Crown of Aragon ۶۱ / ۷۲ Nephew of Callixtus III. Father to چزاره بورجیا and لوکرتزیا بورجیا. Divided the extra-اروپایی world between اسپانیا and پرتغال in 1493 by the Bull Inter caetera.

سده‌های شانزدهم تا بیستم میلادی ویرایش

سدهٔ شانزدهم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد سن شروع و اتمام در مقام پاپ بودن توضیحات
۲۱۵/۱ ۲۲ سپتامبر ۱۵۰۳
– ۱۸ اکتبر ۱۵۰۳
(۲۶ روز)
  پیوس سوم
Papa PIUS Tertius
Francesco Todeschini Piccolomini Siena, Republic of Siena ۶۴ / ۶۴ Nephew of Pius II
۲۱۶/۲ ۳۱ اکتبر ۱۵۰۳
– ۲۱ فوریه ۱۵۱۳
(۹ سال، ۱۱۳ روز)
  ژولیوس دوم
Papa IULIUS Secundus
Giuliano della Rovere Albisola, Republic of Genoa ۵۹ / ۶۹ Nephew of Sixtus IV; Convened the Fifth Council of the Lateran, 1512. Took effective control of the whole territory of the ایالات پاپی for the first time. Commissioned میکل‌آنجلو to paint the Sistine Chapel ceiling. Proposed plans for rebuilding of کلیسای سن پیر
۲۱۷/۳ ۹ مارس ۱۵۱۳
– ۱ دسامبر ۱۵۲۱
(۸ سال، ۲۶۷ روز)
  لئون دهم
Papa LEO Decimus
Giovanni di Lorenzo de' خاندان مدیچی Florence, جمهوری فلورانس ۳۷ / ۴۵ Son of لورنتزوی مدیچی. Excommunicated مارتین لوتر. Extended the Spanish Inquisition into پرتغال.
۲۱۸/۴ ۹ ژانویه ۱۵۲۲
– ۱۴ سپتامبر ۱۵۲۳
(۱ سال، ۲۴۸ روز)
  آدریان ششم
Papa HADRIANUS Sextus
Adriaan Floriszoon Boeyens Utrecht, Bishopric of Utrecht, امپراتوری مقدس روم (presently The هلند) ۶۲ / ۶۴ The only Dutch pope. Last non-Italian to be elected pope until ژان پل دوم in 1978. The tutor of Emperor کارل پنجم
۲۱۹/۵ ۲۶ نوامبر ۱۵۲۳
– ۲۵ سپتامبر ۱۵۳۴
(۱۰ سال، ۳۰۳ روز)
  کلمنت هفتم
Papa CLEMENS Septimus
Giulio di Giuliano de' خاندان مدیچی Florence, Republic of Florence ۴۵ / ۵۶ Cousin of Leo X. رم plundered by imperial troops ("Sack of رم (۱۵۲۷)"), ۱۵۲۷. He forbade the divorce of هنری هشتم انگلستان and crowned Charles V Emperor at بولونیا in 1530. His niece کاترین مدیچی was married to the future آنری دوم.
۲۲۰/۶ ۱۳ اکتبر ۱۵۳۴
– ۱۰ نوامبر ۱۵۴۹
(۱۵ سال، ۲۸ روز)
  پل سوم
Papa PAULUS Tertius
Alessandro House of Farnese Canino, Lazio, Papal States ۶۶ / ۸۱ Opened the شورای ترنت in 1545. His illegitimate son became the first Duke of Parma.
۲۲۱/۷ ۷ فوریه ۱۵۵۰
– ۲۹ مارس ۱۵۵۵
(۵ سال، ۵۰ روز)
  ژولیوس سوم
Papa IULIUS Tertius
Giovanni Maria Ciocchi del Monte رم، Papal States ۶۲ / ۶۷  
۲۲۲/۸ ۹ آوریل ۱۵۵۵
– ۳۰ آوریل or ۱ مه ۱۵۵۵
(۰ سال، 21/22 روز)
  مارسلوس دوم
Papa MARCELLUS Secundus
Marcello Cervini Montefano, مارس e, Papal States ۵۳ / ۵۳ Last to use birth name as regnal name
۲۲۳/۹ ۲۳ مه ۱۵۵۵
– ۱۸ اوت ۱۵۵۹
(۴ سال، ۸۷ روز)
  پل چهارم, Theatines
Papa PAULUS Quartus
Giovanni Pietro Carafa Capriglia Irpina, Campania, پادشاهی ناپل ۷۸ / ۸۳  
۲۲۴/۱۰ ۲۶ دسامبر ۱۵۵۹
– ۹ دسامبر ۱۵۶۵
(۵ سال، ۳۴۸ روز)
70px پیوس چهارم
Papa PIUS Quartus
Giovanni Angelo Medici Milan, دوک‌نشین میلان ۶۰ / ۶۶ Reopened the شورای ترنت، ۱۵۶۲، it concluded its proceedings in 1563
۲۲۵/۱۱ ۷ ژانویه ۱۵۶۶
– ۱ مه ۱۵۷۲
(۶ سال، ۱۱۵ روز)
  پاپ قدیس پیوس پنجم, فرقه دومینیکن
Papa PIUS Quintus
Michele Ghislieri Bosco, Duchy of Milan ۶۱ / ۶۸ Member of the فرقه دومینیکن. Excommunicated الیزابت اول انگلستان، ۱۵۷۰. Victory of Lepanto 1571
۲۲۶/۱۲ ۱۳ مه ۱۵۷۲
– ۱۰ آوریل ۱۵۸۵
(۱۲ سال، ۳۳۲ روز)
  گریگوری سیزدهم
Papa GREGORIUS Tertius Decimus
Ugo Boncompagni Bologna, Papal States ۷۰ / ۸۳ گاه‌شماری میلادی ۱۵۸۲
۲۲۷/۱۳ ۲۴ آوریل ۱۵۸۵
– ۲۷ اوت ۱۵۹۰
(۵ سال، ۱۲۵ روز)
  سیکتوس پنجم, Conventual Franciscans
Papa XYSTUS Quintus
Felice Peretti Grottammare, مارس e, Papal States ۶۳ / ۶۸ Member of the Conventual Franciscans.
۲۲۸/۱۴ ۱۵ سپتامبر ۱۵۹۰
– ۲۷ سپتامبر ۱۵۹۰
(۱۲ روز)
اوربان هفتم
Papa URBANUS Septimus
Giovanni Battista Castagna رم، Papal States ۶۹ / ۶۹ Shortest-reigning pope; died before coronation.
۲۲۹/۱۵ ۵ دسامبر ۱۵۹۰
– ۱۵/۱۶ اکتبر ۱۵۹۱
(۰ سال، 314/315 روز)
  گریگوری چهاردهم
Papa GREGORIUS Quartus Decimus
Niccolò Sfondrati Somma Lombardo, Duchy of Milan ۵۵ / ۵۶  
۲۳۰/۱۶ ۲۹ اکتبر ۱۵۹۱
– ۳۰ دسامبر ۱۵۹۱
(۶۲ روز)
  اینوسنت نهم
Papa INNOCENTIUS Nonus
Giovanni Antonio Facchinetti Bologna, Papal States ۷۲ / ۷۲  
۲۳۱/۱۷ ۳۰ ژانویه ۱۵۹۲
– ۳ مارس ۱۶۰۵
(۱۳ سال، ۳۲ روز)
  کلمنت هشتم
Papa CLEMENS Octavus
Ippolito Aldobrandini Fano, مارس e, Papal States ۵۵ / ۶۹  

سدهٔ هفدهم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد سن شروع و اتمام در مقام پاپ بودن توضیحات
۲۳۲/۱ ۱ آوریل ۱۶۰۵
– ۲۷ آوریل ۱۶۰۵
(۲۶ روز)
  لئون یازدهم
Papa LEO Undecimus
Alessandro Ottaviano de' خاندان مدیچی Florence, دوک‌نشین فلورانس ۶۹ / ۶۹  
۲۳۳/۲ ۱۶ مه ۱۶۰۵
– ۲۸ ژانویه ۱۶۲۱
(۱۵ سال، ۲۵۷ روز)
  پل پنجم
Papa PAULUS Quintus
Camillo Borghese رم، Papal States ۵۲ / ۶۸ Known for building projects, including the facade of کلیسای سن پیر.
۲۳۴/۳ ۹ فوریه ۱۶۲۱
– ۸ ژوئیه ۱۶۲۳
(۲ سال، ۱۴۹ روز)
  گریگوری پانزدهم
Papa GREGORIUS Quintus Decimus
Alessandro Ludovisi Bologna, Papal States ۶۷ / ۶۹  
۲۳۵/۴ ۶ اوت ۱۶۲۳
– ۲۹ ژوئیه ۱۶۴۴
(۲۰ سال، ۳۵۸ روز)
  اوربان هشتم
Papa URBANUS Octavus
Maffeo Barberini Florence, دوک‌نشین بزرگ توسکانی ۵۵ / ۷۶ Trial against گالیلئو گالیله
۲۳۶/۵ ۱۵ سپتامبر ۱۶۴۴
– ۷ ژانویه ۱۶۵۵
(۱۰ سال، ۱۱۴ روز)
  اینوسنت دهم
Papa INNOCENTIUS Decimus
Giovanni Battista Pamphilj رم، Papal States ۷۰ / ۸۰  
۲۳۷/۶ ۷ آوریل ۱۶۵۵
– ۲۲ مه ۱۶۶۷
(۱۲ سال، ۴۵ روز)
  الکساندر هفتم
Papa ALEXANDER Septimus
Fabio House of Chigi Siena, دوک‌نشین بزرگ توسکانی ۵۶ / ۶۸  
۲۳۸/۷ ۲۰ ژوئن ۱۶۶۷
– ۹ دسامبر ۱۶۶۹
(۲ سال، ۱۷۲ روز)
  کلمنت نهم
Papa CLEMENS Nonus
Giulio Rospigliosi Pistoia, Grand Duchy of Tuscany ۶۷ / ۶۹  
۲۳۹/۸ ۲۹ آوریل ۱۶۷۰
– ۲۲ ژوئیه ۱۶۷۶
(۶ سال، ۸۴ روز)
  کلمنت دهم
Papa CLEMENS Decimus
Emilio Altieri رم، Papal States ۷۹ / ۸۶  
۲۴۰/۹ ۲۱ سپتامبر ۱۶۷۶
– ۱۱/۱۲ اوت ۱۶۸۹
(۱۲ سال، 324/325 روز)
  Bd. اینوسنت یازدهم
Papa INNOCENTIUS Undecimus
Benedetto Odescalchi Como, Duchy of Milan ۶۵ / ۷۸  
۲۴۱/۱۰ ۶ اکتبر ۱۶۸۹
– ۱ فوریه ۱۶۹۱
(۱ سال، ۱۱۸ روز)
  الکساندر هشتم
Papa ALEXANDER Octavus
Pietro Vito Ottoboni Venice, Republic of Venice ۷۹ / ۸۰  
۲۴۲/۱۱ ۱۲ ژوئیه ۱۶۹۱
– ۲۷ سپتامبر ۱۷۰۰
(۹ سال، ۷۷ روز)
  اینوسنت دوازدهم
Papa INNOCENTIUS Duodecimus
Antonio Pignatelli Spinazzola, پادشاهی ناپل ۷۶ / ۸۵  
۲۴۳/۱۲ ۲۳ نوامبر ۱۷۰۰
– ۱۹ مارس ۱۷۲۱
(۲۰ سال، ۱۱۶ روز)
  کلمنت یازدهم
Papa CLEMENS Undecimus
Giovanni Francesco Albani Urbino, مارس e, Papal States ۵۱ / ۷۱ Chinese Rites controversy

سدهٔ هجدهم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد سن شروع و اتمام در مقام پاپ بودن توضیحات
۲۴۴/۱ ۸ مه ۱۷۲۱
– ۷ مارس ۱۷۲۴
(۲ سال، ۳۰۴ روز)
  اینوسنت سیزدهم
Papa INNOCENTIUS Tertius Decimus
Michelangelo de’ Conti Poli, Lazio, Papal States ۶۵ / ۶۸  
۲۴۵/۲ ۲۹ مه ۱۷۲۴
– ۲۱ فوریه ۱۷۳۰
(۵ سال، ۲۶۸ روز)
  بندیکت سیزدهم, فرقه دومینیکن
Papa BENEDICTUS Tertius Decimus
PierFrancesco Orsini Gravina in Puglia, پادشاهی ناپل ۷۵ / ۸۱ Member of the فرقه دومینیکن.
۲۴۶/۳ ۱۲ ژوئیه ۱۷۳۰
– ۶ فوریه ۱۷۴۰
(۹ سال، ۲۰۹ روز)
  کلمنت دوازدهم
Papa CLEMENS Duodecimus
Lorenzo Corsini Florence, Grand Duchy of Tuscany ۷۸ / ۸۷  
۲۴۷/۴ ۱۷ اوت ۱۷۴۰
– ۳ مه ۱۷۵۸
(۱۷ سال، ۲۵۹ روز)
  بندیکت چهاردهم
Papa BENEDICTUS Quartus Decimus
Prospero Lorenzo Lambertini Bologna, Papal States ۶۵ / ۸۳  
۲۴۸/۵ ۶ ژوئیه ۱۷۵۸
– ۲ فوریه ۱۷۶۹
(۱۰ سال، ۲۱۱ روز)
  کلمنت سیزدهم
Papa CLEMENS Tertius Decimus
Carlo della Torre Rezzonico Venice, Republic of Venice ۶۵ / ۷۵  
۲۴۹/۶ ۱۹ مه ۱۷۶۹
– ۲۲ سپتامبر ۱۷۷۴
(۵ سال، ۱۲۶ روز)
  کلمنت چهاردهم, Conventual Franciscans
Papa CLEMENS Quartus Decimus
Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli Sant' Arcangelo di Romagna, Papal States ۶۳ / ۶۸ Member of the Conventual Franciscans. Suppressed the انجمن عیسی.
۲۵۰/۷ ۱۵ فوریه ۱۷۷۵
– ۲۹ اوت ۱۷۹۹
(۲۴ سال، ۱۹۵ روز)
  پیوس ششم
Papa PIUS Sextus
Count Giovanni Angelo Braschi Cesena, Papal States ۵۷ / ۸۱ Condemned the انقلاب فرانسه and was expelled from the Papal States by فرانسوی troops from 1798 until his death.
۲۵۱/۸ ۱۴ مارس ۱۸۰۰
– ۲۰ اوت ۱۸۲۳
(۲۳ سال، ۱۵۹ روز)
  پیوس هفتم, نظام سنت بندیکت
Papa PIUS Septimus
Count Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti Cesena, Papal States ۵۷ / ۸۱ Member of the نظام سنت بندیکت. Present at ناپلئون بناپارت coronation as Emperor of the French. Temporarily expelled from the Papal States by the فرانسوی between 1809 and 1814.

سدهٔ نوزدهم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد سن شروع و اتمام در مقام پاپ بودن توضیحات
۲۵۲/۱ ۲۸ سپتامبر ۱۸۲۳
– ۱۰ فوریه ۱۸۲۹
(۵ سال، ۱۳۵ روز)
  لئون دوازدهم
Papa LEO Duodecimus
Count Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola Sermattei della Genga Genga or Spoleto, Papal States ۶۳ / ۶۸  
۲۵۳/۲ ۳۱ مارس ۱۸۲۹
– ۱ دسامبر ۱۸۳۰
(۱ سال، ۲۴۵ روز)
  پیوس هشتم
Papa PIUS Octavus
Francesco Saverio Castiglioni Cingoli, مارس e, Papal States ۶۷ / ۶۹  
۲۵۴/۳ ۲ فوریه ۱۸۳۱
– ۱ ژوئن ۱۸۴۶
(۱۵ سال، ۱۱۹ روز)
  گریگوری شانزدهم, Camaldolese
Papa GREGORIUS Sextus Decimus
Bartolomeo Alberto Cappellari Belluno, Republic of Venice ۶۵ / ۸۰ Member of the Camaldolese. The last non-bishop to be elected
۲۵۵/۴ ۱۶ ژوئن ۱۸۴۶
– ۷ فوریه ۱۸۷۸
(۳۱ سال، ۲۳۶ روز)
  Bd. پیوس نهم, Secular Franciscan Order
Papa PIUS Nonus
Count Giovanni Maria Mastai-Ferretti Senigallia, مارس e, Papal States ۵۴ / ۸۵ Opened First Vatican Council; lost the ایالات پاپی to ایتالیا. Longest serving pope in history (see پاپ.)
۲۵۶/۵ ۲۰ فوریه ۱۸۷۸
– ۲۰ ژوئیه ۱۹۰۳
(۲۵ سال، ۱۵۰ روز)
  لئون سیزدهم, Secular Franciscan Order
Papa LEO Tertius Decimus
Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci Carpineto Romano, رم département, امپراتوری فرانسه (now ایتالیا) ۶۷ / ۹۳ Issued the encyclical on social teaching, Rerum Novarum (On Capital and Labor) and supported مردم‌سالاری مسیحی as against communism; the third-longest reigning pope after پیوس نهم and ژان پل دوم.

سدهٔ بیستم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد Age at start/end of papacy توضیحات
۲۵۷/۱ ۴ اوت ۱۹۰۳
– ۲۰ اوت ۱۹۱۴
(۱۱ سال، ۱۶ روز)
  پاپ قدیس پیوس دهم
Papa PIUS Decimus
Giuseppe Melchiorre Sarto Riese, Lombardy-Venetia, امپراتوری اتریش ۶۸ / ۷۹ Encouraged and expanded reception of Holy Communion. Most recent pope to be قدیس‌شدن.
۲۵۸/۲ ۳ سپتامبر ۱۹۱۴
– ۲۲ ژانویه ۱۹۲۲
(۷ سال، ۱۴۱ روز)
  بندیکت پانزدهم
Papa BENEDICTUS Quintus Decimus
Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa Genoa, پادشاهی ساردینتا ۵۹ / ۶۷ Credited for intervening for peace during World War I. Remembered by بندیکت شانزدهم as "prophet of peace".
۲۵۹/۳ ۶ فوریه ۱۹۲۲
– ۱۰ فوریه ۱۹۳۹
(۱۷ سال، ۴ روز)
  پیوس یازدهم
Papa PIUS Undecimus
Achille Ambrogio Damiano Ratti Desio, Lombardy-Venetia, امپراتوری اتریش ۶۴ / ۸۱ Signed the پیمان لاتران with ایتالیا، establishing the واتیکان as a sovereign state.
۲۶۰/۴ ۲ مارس ۱۹۳۹
– ۹ اکتبر ۱۹۵۸
(۱۹ سال، ۲۲۱ روز)
Ven. پیوس دوازدهم
Papa PIUS Duodecimus
Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli رم، ایتالیا ۶۳ / ۸۲ Invoked papal infallibility in encyclical Munificentissimus Deus.
۲۶۱/۵ ۲۸ اکتبر ۱۹۵۸
– ۳ ژوئن ۱۹۶۳
(۴ سال، ۲۱۸ روز)
Bd. ژان بیست‌وسوم
Papa IOANNES Vicesimus Tertius
Angelo Giuseppe Roncalli Sotto il Monte, Bergamo, ایتالیا ۷۶ / ۸۱ Opened شورای واتیکانی دوم; sometimes called "Good Pope John".
۲۶۲/۶ ۲۱ ژوئن ۱۹۶۳
– ۶ اوت ۱۹۷۸
(۱۵ سال، ۴۶ روز)
Servant of God پل ششم
Papa PAULUS Sextus
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini Concesio, Brescia, ایتالیا ۶۵ / ۸۰ The last pope to be crowned with the Papal Tiara. First pope to travel to the آمریکا. Concluded شورای واتیکانی دوم.
۲۶۳/۷ ۲۶ اوت ۱۹۷۸
– ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۸
(۳۳ روز)
  Servant of God ژان پل یکم
Papa IOANNES PAULUS Primus
Albino Luciani کاناله داگوردو، Veneto, ایتالیا ۶۵ / ۶۵ First pope to use 'the First' in regnal name. First pope with two names, for his two immediate predecessors. Died early into a charismatic reign.
۲۶۴/۸ ۱۶ اکتبر ۱۹۷۸
– ۲ آوریل ۲۰۰۵
(۲۶ سال، ۱۶۸ روز)
  Ven. ژان پل دوم
(John Paul the Great)
Papa IOANNES PAULUS Secundus
Karol Józef Wojtyła Wadowice, لهستان ۵۸ / ۸۴ First لهستان pope and first non-Italian pope in ۴۵۵ سال. Canonized more saints than all predecessors. Traveled extensively. Longest serving pope since پیوس نهم (۱۸۴۶–۱۸۷۸) and 2nd longest serving pope to date (see پاپ.)

سدهٔ بیست و یکم میلادی ویرایش

به ترتیب دوران تصدی تصویر نام
انگلیسی • سلطنتی (لاتین)
نام اصلی محل تولد سن شروع و اتمام در مقام پاپ بودن توضیحات
۲۶۵/۱ ۱۹ آوریل ۲۰۰۵
– ۲۸ فوریه ۲۰۱۳
(۷ سال، ۳۱۵ روز)
(2872)
  بندیکت شانزدهم
Papa BENEDICTUS Sextus Decimus
Joseph Alois Ratzinger مارکتل، بایرن، آلمان ۷۸/۸۶ First فهرست پاپ‌های کلیسای کاتولیک روم از استفان نهم in 1057. Oldest to become pope since کلمنت دوازدهم in 1730.
۲۶۶/۲ ۱۳ مارس ۲۰۱۳
– تاکنون

(۱۱ سال، ۹۲ روز)
(4110)
  فرانسیس
Papa Franciscus
Jorge Mario Bergoglio , بوئنوس آیرس، آرژانتین ۷۷ / -  

فرقه‌های مذهبی ویرایش

۵۱ پاپ و ۶ پادپاپ عضو فرقه‌های مذهبی بوده‌اند، شامل ۱۲ عضو دسته سوم. آنها به ترتیب زیر فهرست شده‌اند:

خانواده فرقه تعداد درصد پاپ‌ها مجموع درصد بین همۀ پاپ‌ها
آگوستینیان محفل سنت آگوستین ۱ ۱.۷۵% Eugene IV ۶ ۲.۲۶%
Canons Regular ۴ ۷.۰۲% Honorius II, Innocent II, Lucius II, Adrian IV
Premonstratense ۱ ۱.۷۵% Gregory VIII
بندیکت‌ها نظام سنت بندیکت ۲۲ ۳۸.۶% Gregory I, Boniface IV, Adeodatus II, Leo IV, John IX, Leo VII, John XVI, Sylvester II, Sergius IV, Stephen IX, Gregory VII, Victor III, Urban II, Paschal II, Adalbert, Gelasius II, Anacletus II, Callixtus III, Celestine V, Clement VI, Urban V, Pius VII ۲۳ ۸.۶۵%
Camaldolese ۱ ۱.۷۵% Gregory XVI
سیسترسی‌ها ۲ ۳.۵۱% Eugene III, Benedict XII ۲ ۰.۷۵%
دومینیکن‌ها ۷ ۱۲.۲۸% Innocent V, Benedict XI, Nicholas V, Pius V, Benedict XIII, Benedict XV ۷ ۲.۶۳%
فرانسیسکن‌ها فرقه فرانسیسکن ۵ ۸.۷۷% Nicholas IV, Nicholas V, Alexander V, Sixtus IV, Julius II ۱۷ ۶.۳۹%
Order of Friars Minor Conventual ۲ ۳.۵۱% Sixtus V, Clement XIV
Secular Franciscan Order ۱۰ ۱۷.۵۴% Gregory IX, Gregory X, Martin V, Innocent XII, Clement XII, Pius IX, Leo XIII, Pius X, Pius XI, John XXIII
یسوعی‌ها ۱ ۱.۷۵% Francis ۱ ۰.۳۸%
تیاتین‌ها ۱ ۱.۷۵% Paul IV ۱ ۰.۳۸%
مجموع ۵۷ ۵۷

توضیحاتی در مورد رتبه‌بندی پاپ‌ها ویرایش

A number of anomalies in the list given above need further explanation:

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

Specific ویرایش

 1. The fourth pope Clement I
 2. For the dates of death of Clement III and the election of Celestine III see Katrin Baaken: Zu Wahl, Weihe und Krönung Papst Cölestins III. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters Volume ۴۱ / ۱۹۸۵, pp. 203–211
 3. ۳٫۰ ۳٫۱
  Paschal Robinson (1913). "Antipope" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱
  Paschal Robinson (1913). "Chronological Lists of Popes" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 5. Paschal Robinson (1913). "Pope Martin IV" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 6. Paschal Robinson (1913). "Popess Joan" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.

General ویرایش

 • John N.D. Kelly, The Oxford Dictionary of Popes, Oxford University Press, 1986.
 • AA.VV. , Enciclopedia dei Papi, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2000.
 • Pontificia Amministrazione della Patriarcale Basilica di San Paolo, I Papi. Venti secoli di storia, Libreria Editrice Vaticana, 2002.

پیوند به بیرون ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, accessed ژانویه ۰۴، ۲۰۱۱)[۱]