در رایانش، یک نیبل (انگلیسی: nibble یا نایبل انگلیسی: nyble تا با بایت هم‌وزن شود) یک تراکم چهار-بیتی یا نیم هشت‌تایی است. از آنجایی که نیبل چهار بیتی است، میتواند ۱۶ (۲۴) ارزش متفاوت به خود بگیرد بنابراین با یک عدد شانزده‌شانزدهی برابر است.[۱]

یک جدول فونت هشت‌تایی از صفحه کد ۸۶۶ که طبق نیبل‌ها مرتب شده است.

یک بایت کامل (هشت‌تایی) توسط دو عدد شانزده‌تایی نمایش داده شده است؛ بنابراین، مرسوم است تا بایت‌های اطلاعات را با دو نیبل نشان دهند. نیبل غالباً در موضوعات شبکه یا مخابرات، "نیمه‌هشت‌تایی" یا "چهارتایی" خوانده می‌شود.

جدول نیبل‌هاویرایش

شانزده نیبل و معادل آن‌ها در جدول زیر آمده است:

۰۱۶ = ۰۱۰ = ۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۶ = ۱۱۰ = ۱۸ ۱ ۰ ۰ ۰
۲۱۶ = ۲۱۰ = ۲۸ ۰ ۱ ۰ ۰
۳۱۶ = ۳۱۰ = ۳۸ ۱ ۱ ۰ ۰
۴۱۶ = ۴۱۰ = ۴۸ ۰ ۰ ۱ ۰
۵۱۶ = ۵۱۰ = ۵۸ ۱ ۱۰ ۱ ۰
۶۱۶ = ۶۱۰ = ۶۸ ۰ ۱ ۱ ۰
۷۱۶ = ۷۱۰ = ۷۸ ۱ ۱ ۱ ۰
۸۱۶ = ۸۱۰ = ۱۰۸ ۰ ۰ ۰ ۱
۹۱۶ = ۹۱۰ = ۱۱۸ ۱ ۰ ۰ ۱
A۱۶ = ۱۰۱۰ = ۱۲۸ ۰ ۱ ۰ ۱
B۱۶ = ۱۱۱۰ = ۱۳۸ ۱ ۱ ۰ ۱
C۱۶ = ۱۲۱۰ = ۱۴۸ ۰ ۰ ۱ ۱
D۱۶ = ۱۳۱۰ = ۱۵۸ ۱ ۱۰ ۱ ۱
E۱۶ = ۱۴۱۰ = ۱6۸ ۰ ۱ ۱ ۱
F۱۶ = ۱۵۱۰ = ۱۷۸ ۱ ۱ ۱ ۱

استخراج یک نیبل از یک بایتویرایش

در زبان برنامه‌نویسی سی:

#define HI_NIBBLE(b) (((b) >> 4) & 0x0F)
#define LO_NIBBLE(b) ((b) & 0x0F)

در لیسپ معمولی:

(defun hi-nibble (b)
  (ldb (byte 4 4) b))
(defun lo-nibble (b)
  (ldb (byte 4 0) b))

منابعویرایش

  1. Hall, D. V. (1980). Microprocessors and Digital Systems. McGraw-Hill. ISBN 0-07-025571-7.