یئونگ یانگ (۵۹۰م - ۶۱۸م) بیست و ششمین فرمانروای گوگوریو شمالی‌ترین امپراتوری از سه امپراتوری کره بود

یئونگ یانگ
۲۶مین پادشاه گوگوریو
دوران۵۹۰-۶۱۸
زادروز???
درگذشت۶۱۸
پیش ازیئونگ نیو
پس ازپیونگ وون
دودمانگوگوریو

یئونگ یانگ پسر بیست و پنجمین پادشاه گوگوریو پیونگ وون بود.

او در سال ۶۱۸ میلادی بعد از این که تخت را به برادرش یئونگ نیو سپرد فوت کرد.