جمهوری‌خواهی

Anti-Monarchy.svg

جمهوری‌خواهی ایدئولوژی متمرکز بر شهروند بودن در یک دولت جمهوری است که در آن مردم دارای اقتدار مردمی هستند. بسیاری از کشورها «جمهوری» هستند به این معنا که سلطنتی نیستند.

این نوع حکومت بعدتر سقوط کرد و جای خود را به چیزی داد که شکل سلطنتی داشت ولی اسم آن را نداشت. مفهوم جمهوری در مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی محبوب شد و به انقلاب آمریکا انجامید. در اروپا این ایده‌ها از طریق انقلاب فرانسه اثرگذاری شگرفی پیدا کردند.

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون