حلوان (کرمانشاه)

(تغییرمسیر از حلوان)

حُلوان (در شاهنامه، اران) یکی از شهرهای مهم سده‌های نخستین اسلام در عراق عجم است که در بخش باختری ایران و در کرمانشاه قرار داشته است. بنابر فردوسی در شاهنامه، قباد پادشاه ساسانی این شهر را ساخته است:

از مجموعه مقاله‌های:
فرشته بر روی طاق بزرگ، طاق بستان - panoramio.jpg

تاریخ کرمانشاه

درگاه کرمانشاه

از اهواز تا پارس یک شارستان

بکرد و برآورد بیمارستان

اران خواند آن شارستان را قباد

که تازی کنون نام حلوان نهاد

جایگاهویرایش

حلوان از شهرهایی بوده که در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است. دانشمندان بزرگی از این منطقه تا سده‌های هفت و هشت برخاسته‌اند و چون این شهر به ویرانی نهاد شهر سرپل ذهاب آباد شد. خرابه‌های شهر حلوان تا زمان فعلی نیز باقی و در اطراف سرپل ذهاب در کرمانشاه قابل مشاهده است.

امکان اشتباهویرایش

حلوان کرمانشاه را نباید با استان حلوان در مصر و شهر حلوان در ترکیه و روستای حلوان در نزدیکی‌های طبس یکی دانست. هر دانشمندی که حلوانی باشد متعلق به حلوان کرمانشاه است نه حلوان مصر و ترکیه؛ مگر این که قرینه‌ای در کار باشد.

حلوان در نهج البلاغهویرایش

نام حلوان در یکی از نامه‌های علی بن ابی طالب در طی سال‌های ۳۵ تا ۴۰ قمری ذکر شده و در نهج البلاغه موجود است.

آب و هوای حلوانویرایش

جغرافی‌دانان مسلمان بسیار از حلوان یاد کرده‌اند و از خوشی هوای آن و ناگواری آبش سخن رانده‌اند. همچنین از انجیر و میوه‌هایش یاد کرده‌اند چنان‌که در حدود العالم من المشرق الی المغرب می‌نویسد: حلوان «شهری است بسیار نعمت و رودی اندر میان وی همی گذرد و از وی انجیر خیزد کی خشک کنند و به همه جا ببرند.»

منابعویرایش