سلجوقیان خراسان

سلجوقیان خراسان نام دودمانی ترک تبار و با فرهنگ ایرانی–اسلامی بود که در سده‌های پنجم و ششم هجری بر خراسان حکومت کرد.[۱]

تاریخچه ویرایش

پس از درگذشت سلطان محمد یکم، امپراتوری سلجوقی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. قسمت شرقی به دست احمد سنجر و قسمت غربی به دست محمود اول افتاد. سنجر پس از کشمکش‌های فراوان توانست بر خراسان چیره شود و پس از مدتی به مقام سلطان رسید. عاقبت سنجر پس از ۶۲ سال حکومت بر اثر کهن‌سالی درگذشت و از آنجایی که ولیعهدی نداشت خواهرزاده اش رکن‌الدین محمود به سلطنت رسید؛ اما سلطنت رکن‌الدین زیاد طولی نکشید و ۵ سال بعد به دست یکی از بزرگان سلجوقی کور شد و به زندان افتاد. بدین ترتیب حکومت سلجوقیان خراسان به پایان رسید.[۱]

تبارنامه ویرایش

دقاق تیمور یالیغ
سلجوق بیگ
ارسلان اسرائیلمیکائیلموسی
ابراهیم ینال
  سلیمان یکم
  منصور
سلیمانقرا ارسلان قاورد
تتشتکشارسلان ارغوان
  داود
  سلیمان‌شاه
  محمد دوم
  کیقباد دوم
  قلیچ ارسلان چهارم
  کیخسرو سوم

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ «پاور پوینت حکومت سلجوقیان». دریافت‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳.