میکائیل ایل قنق

میکائیل بیگ (میکائیل بن سلجوق) یکی از پسران سلجوق و از سرکرده‌های ایل ترک قِنِق بود. میکائیل در سده یازدهم میلادی زندگی می‌کرد و پدر او سلجوق بنیانگذار دودمان سلجوقی است. هرچند پسران سلجوق پس از مرگ او به پادشاهی رسیدند، اما سلجوق خود تنها رهبر یک ایل به‌نام قنق بود.

میکائیل ایل قنق
درگذشته۳۸۸ شمسی / ۳۹۹ قمری / ۱۰۰۹ میلادی
فرزند(ان)
دودماندودمان سلجوقی
پدرسلجوق

قنق یکی از قبایل اتحادیه ترکان اغوز بود و خانواده سلجوق نیز مانند بقیه اغوزها در ابتدا مسلمان نبودند. سلجوق و پسرانش پس از گرویدن به اسلام آغاز به نبرد با غیر مسلمانان کردند و میکائیل در یکی از این نبردها کشته شد. هرچند تاریخ دقیق مرگ او مشخص نیست اما باید در اوایل سده یازدهم بوده باشد.

میکائیل دو پسر داشت به نام‌های چَغری و طُغرُل که امپراتوری سلجوقی به دست آن دو بنیان نهاده شد.

نام پنج پسر سلجوق، یعنی میکائیل، اسرائیل (ارسلان)، موسی، یونس و یوسف نشانگر آشنایی قبلی قنق‌ها با قبیله یهودی خزرها یا مسیحیان نسطوری منطقه است.[۱] بر پایه برخی منابع، سلجوق در آغاز از سرکرده‌های سپاه خزرها بود.

تبارنامهٔ سلجوقیان ویرایش

دقاق تیمور یالیغ
سلجوق بیگ
ارسلان اسرائیلمیکائیلموسی
ابراهیم ینال
  سلیمان یکم
  منصور
سلیمانقرا ارسلان قاورد
تتشتکشارسلان ارغوان
  داود
  سلیمان‌شاه
  محمد دوم
  کیقباد دوم
  قلیچ ارسلان چهارم
  کیخسرو سوم

منابع ویرایش

  1. Brook, Kevin Alan. The Jews of Khazaria. 2nd ed. Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2006. . p.74.