قلج ارسلان یکم (به ترکی استانبولی: Kılıç Arslan) یکی از سلاطین سلجوقیان روم از سال ۱۰۹۲ تا ۱۱۰۷ می‌باشد. وی در طول نخستین جنگ صلیبی حکومت می‌کرد. او حکومت سلجوقیان روم را پس از مرگ ملکشاه یکم دوباره ایجاد کرد و صلیبیون را در طول جنگ‌های صلیبی سه مرتبه شکست داد.
قلج ارسلان پس از مرگ پدرش سلیمان یکم در سال ۱۰۸۶ به یک گروگان بزرگ برای ملکشاه تبدیل شد. اما زمانی که ملکشاه درگذشت، ارسلان با هدایت یک ارتش ترک به نیقیه (ایزنیک) رفت و جایگزین امین غزنی فرماندار ملکشاه شد.
پس از ملکشاه قبایلی مانند دانشمندیان، سلتوقیان، چاکا، تنگریبیرمیش بیگیان و آل ارتق برای استقلال خود به رقابت پرداختند. قلج ارسلان با عایشه خاتون، دختر امیر چاکا ازدواج کرد و بدین ترتیب با آنان متحد شد. در سال ۱۰۹۴ آلکسیوس یکم طی نامه ای به ارسلان ادعا کرد که امیر چاکا در صدد خیانت به اوست . به همین جهت، ارسلان با ارتشی به سمت سمیرانا پایتخت چاکا حرکت کرد. در آنجا ضیافتی برپا شد و او پدر زن خود را به چادر آورده و وی را در حالی که مست بود کشت.
پس از جنگ‌های صلیبی او به سمت شرق به حران و دیاربکر رفت. در ۱۱۰۷ او قصد داشت موصل را فتح کند اما توسط محمد یکم سلجوقی با پشتیبانی آل ارتق در حوالی رودخانه خابور شکست خورد. قلج ارسلان در حین فرار از رودخانه کشته شد.

قلج ارسلان یکم
سومین سلطان سلجوقیان روم
سلطنت۱۰۹۲–۱۱۰۷
پیشینسلیمان یکم
جانشینملک شاه
زاده۱۰۷۹
درگذشته۱۱۰۷ (۲۷−۲۸ سال)
رود خابور در نزدیکی موصل
خاندانسلجوقیان
پدرسلیمان یکم


تبارنامهٔ سلجوقیان ویرایش

دقاق تیمور یالیغ
سلجوق بیگ
ارسلان اسرائیلمیکائیلموسی
ابراهیم ینال
  سلیمان یکم
  منصور
سلیمانقرا ارسلان قاورد
تتشتکشارسلان ارغوان
  داود
  سلیمان‌شاه
  محمد دوم
  کیقباد دوم
  قلیچ ارسلان چهارم
  کیخسرو سوم


منابع ویرایش