باز کردن منو اصلی

قتلمش یک شاهزاده ترک از دودمان سلجوقیان بود. فرزندش سلیمان سلطنت سلجوقیان روم را در ترکیه امروزی بنانهاد.
او فرزند ارسلان یابگو و پسرعموی طغرل‌بیگ بود و نقش مهمی در فتوحات سلجوقیان ایفا کرد. در سال ۱۰۴۶ او را به اجبار به همراه نیروهای طغرل‌بیگ برای مقابله با نیروهای بیزانس (روم شرقی) فرستادند که وی پیروز میدان شد. قتلمش با پشتیبانی شورشیان برای رسیدن به تاج و تخت با آلپ ارسلان به رقابت پرداخت. او به علم ستاره‌شناسی آگاه بود. در سال ۱۰۷۳ پسر او سلیمان توسط ملکشاه یکم سلطان سلجوقیان روم شد.

قتلمش
جد سلاطین سلجوقی روم
پیشین ارسلان یابغو
جانشین سلیمان یکم
فرزند(ها) سلیمان بن قتلمش
خاندان دودمان سلجوق Seljuqs Eagle.svg
پدر ارسلان یابغو
دین و مذهب اسلام، سنی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش