فهرست حالت‌های اکسایش عنصرها

این صفحه فهرست حالت‌های اکسایش (یا اعداد اکسایش) عنصرهای شیمیایی است.
البته باید توضیحی در این مورد که اصولاً عدد اکسایش چیست داده شود. برای این توضیحات صفحهٔ عدد اکسایش را ببینید.

−۱ H
He
−۱ Li
Be
B
−۴ −۳ −۲ −۱ C
−۳ −۲ −۱ N
−۲ −۱ O
−۱ F
Ne
−۱ Na
Mg
Al
−۴ −۳ −۲ −۱ Si
−۳ −۲ −۱ P
−۲ −۱ S
−۱ Cl
Ar
K
Ca
Sc
−۱ Ti
−۱ V
−۲ −۱ Cr
−۳ −۲ −۱ Mn
−۲ −۱ Fe
−۱ Co
−۱ Ni
Cu
Zn
Ga
−۴ Ge
−۳ As
−۲ Se
−۱ Br
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
−۱ Nb
−۲ −۱ Mo
−۳ −۱ Tc
−۲ Ru
−۱ Rh
Pd
Ag
Cd
In
−۴ Sn
−۳ Sb
−۲ Te
−۱ I
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
−۱ Ta
−۲ −۱ W
−۳ −۱ Re
−۲ Os
−۳ −۱ Ir +1 +2 +3 +4 +5 +6 [۱]
Pt
−۱ Au
Hg [۲]
Tl
−۴ Pb
−۳ Bi
−۲ Po
−۱ At
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
Rf
Langmuir valence.png

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  1. Ir(−3) has been observed in Ir(CO)33−; see Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419. p.1117
  2. Hg4+ در تترافلوراید جیوه مشاهده شده‌است؛ بنگرید: Xuefang Wang (2007), Lester Andrews; Sebastian Riedel; and Martin Kaupp, "Mercury Is a Transition Metal: The First Experimental Evidence for HgF4.", Angew. Chem. Int. Ed., 46 (44), p. 8371–8375, ISSN doi: [http://dx.doi.org/10.1002%2Fanie.200703710 {{جا:#tag:nowiki|10.1002/anie.200703710}} [[Digital object identifier|doi]]: <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/10.1002%2Fanie.200703710 {{جا:#tag:nowiki|10.1002/anie.200703710}}]</span>] Check |issn= value (help).