ایتربیم

(تغییرمسیر از ایتربیوم)

ایتربیم (Ytterbium) عنصر شیمیایی با نشانهٔ شیمیایی Yb ، عدد اتمی 70 ، جرم اتمی نسبی ۱۷۳/۰۴ ، چگالی نسبی ۷/۰۱ ، نقطه ذوب ۸۲۴ درجه سانتیگراد ، نقطه ی جوش ۱۴۲۷ درجه سانتیگراد ، فلزی واسطه از گروه لانتانیدها (زیر گروه ایتریم) ، ۷ ایزوتوپ طبیعی دارد.فلزی درخشان نقره ای فام به طور کامل چکش خوار ، با اسید های رقیق و آمونیاک به خوبی ، با آب به کندی واکنش می دهد. نام آن از شهر ایتریا (Yttria) نام شهر کوچکی در سوئد گرفته شده است. به شکل آلفا و بتا وجود دارد، شکل بتای آن در فشار بالاتر از ۱۶۰۰۰ جو ، نیم رساناست.

تولیمایتربیملوتتیم
-

Yb

No
ظاهر
نقرهy white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد ایتربیم، Yb،‏ 70
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈtɜːrbiəm/‎ i-TER-bee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]]، ۶، f
جرم اتمی استاندارد 173.054(5) گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f14 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 6.90 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 6.21 g·cm−۳
نقطه ذوب 1097 K،‎ 824 °C،‎ 1515 °F
نقطه جوش 1469 K،‎ 1196 °C،‎ 2185 °F
گرمای هم‌جوشی 7.66 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 159 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 26.74 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 736 813 910 1047 (1266) (1465)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3, 2 (basic oxide)
الکترونگاتیوی ? 1.1 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 603.4 کیلوژول بر مول
دومین: 1174.8 کیلوژول بر مول
سومین: 2417 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 176 pm
شعاع کووالانسی 187±8 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (β, poly) 0.250 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 38.5 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (β, poly) 26.3 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 1590 m/s
مدول یانگ (β form) 23.9 GPa
مدول برشی (β form) 9.9 GPa
مدول حجمی (β form) 30.5 GPa
نسبت پواسون (β form) 0.207
سختی ویکر 206 MPa
سختی برینل 343 MPa
عدد کاس 7440-64-4
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های ایتربیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
166Yb syn 56.7 h ε 0.304 166Tm
168Yb 0.13% 168Yb ایزوتوپ پایدار است که 98 نوترون دارد
169Yb syn 32.026 d ε 0.909 169Tm
170Yb 3.04% 170Yb ایزوتوپ پایدار است که 100 نوترون دارد
171Yb 14.28% 171Yb ایزوتوپ پایدار است که 101 نوترون دارد
172Yb 21.83% 172Yb ایزوتوپ پایدار است که 102 نوترون دارد
173Yb 16.13% 173Yb ایزوتوپ پایدار است که 103 نوترون دارد
174Yb 31.83% 174Yb ایزوتوپ پایدار است که 104 نوترون دارد
175Yb syn 4.185 d β 0.470 175Lu
176Yb 12.76% 176Yb ایزوتوپ پایدار است که 106 نوترون دارد
177Yb syn 1.911 h β 1.399 177Lu

کاربردویرایش

درپژوهش های شیمیایی ، لیزر، در دستگاه تولید پرتو های ایکس و ...

خواص فیزیکی عنصر ایتربیمویرایش

  • عدد اتمی : ۷۰
  • جرم اتمی : ۱۷۳٫۰۴
  • نقطه ذوب : C° ۸۱۹
  • نقطه جوش : C° ۱۱۹۶
  • شعاع اتمی : pm ۱۹۴
  • ظرفیت : ۳و۲
  • رنگ : سفید نقره ای
  • حالت استاندارد : جامد

منابعویرایش

  1. M. Jackson "Magnetism of Rare Earth" The IRM quarterly col. 10, No. 3, p. 1, 2000
  • ملاردی، محمدرضا؛ آقاپور مقدم، سید رضا. فرهنگ جامع شیمی. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان. ص. ۳۴۱.